Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/14-6-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/14-6-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 671/15 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

1007/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1008/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1009/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 12η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

1010/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 12η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

1011/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1012/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επαναπροκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας είκοσι πέντε (25) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1013/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Ρυμνίου – Τριγωνικού» Π.Ε. Κοζάνης

1014/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  πρακτικού του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1015/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡ.ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια εμβολίων για την καταπολέμηση της νόσου της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών για τις ανάγκες τις Π.Δ.Μ.», με αριθ. διακήρυξης 17/2016

1016/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων δημοπράτησης του υποέργου: «Ολοκλήρωση εργασιών – εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθύλακκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» αρχικού προϋπολογισμού 336.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. της πράξης «Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα υδρεύσεων οικισμών Καστανιάς, Βαθύλακκου, Ιμερων – Αύρας, Ροδίτη, Μεσιανής και Β’ φάσης Σερβίων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.

1017/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής για την επιβολή ποινής (χρηματικής ή διοικητικής) στους μεταφορείς που είναι συμβεβλημένοι με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έργο «Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης» και έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα όρου των συμβάσεων (σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 19) που έχουν υπογράψει με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

1018/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ΙΙΙ του επαναληπτικού ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – έδρας

1019/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βαρυκού» Π.Ε. Φλώρινας

1020/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Κέλλης» Π.Ε. Φλώρινας

1021/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα  και 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «Αποπεράτωση κτηρίου Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης» Π.Ε. Φλώρινας

1022/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του αντικειμένου «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προεκτιμώμενης αμοιβής 430.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

1023/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση τεχνικών έργων 2016» προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 041 έτους 2016 2014 ΕΠ04100002

1024/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων στιγμιαίας ένδειξης ταχύτητας οχημάτων (rantar) Π.Ε. Κοζάνης»

1025/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

1026/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΥ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

1027/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΥ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

1028/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΥ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για επιδικασθείσα με την αριθ. 392/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Π.Ε. Καστοριάς

1029/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 Π.Ε. Φλώρινας

1030/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εισήγησης για την συμπλήρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 1592/2015,για την παράταση της σύμβασης με Α.Π. 45364/1368/24-4-2015 Π.Ε. Φλώρινας

1031/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προπληρωμής χρηματικού εντάλματος για την πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων, τελών κυκλοφορίας, μεταβιβάσεων κ.λ.π., των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του τμήματος Συγκοινωνιακών Εργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κοζάνης

1032/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

1033/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1034/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1035/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

1036/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1037/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1038/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1039/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1040/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στην μουσικοχορευτική παράσταση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοζάνης «ΟΙ ΜΑΚΕΔΝΟΙ»

1041/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κοίλων, μέρος των εσόδων της οποίας θα διαθέτουν για την ενίσχυση του ειδικού Εργαστηρίου Κοζάνης – ΚΕΚ ΑμεΑ

1042/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και την διάθεση ισόποσης πίστωσης για την προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού ο οποίος θα βοηθήσει στην ασφαλή διέλευση οχημάτων και την αποφυγή ατυχημάτων στις οδούς της Τ.Κ. Μεσοβούνου

1043/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής (συνδιοργάνωση) της Π.Ε. Φλώρινας, για την σίτιση των χορευτικών συγκροτημάτων  στις εκδηλώσεις «ΞΙΝΟΝΕΡΙΤΙΚΑ 2016» στις 15 & 16 Ιουλίου 2016 του Προοδευτικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Ξινού Νερού στο Ξινό Νερό

1044/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής (συνδιοργάνωση) της Π.Ε. Φλώρινας, για κάλυψη ηχητικών, σίτισης χορευτικών και φιλοξενούμενων, στις εκδηλώσεις  του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου

1045/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής (συνδιοργάνωση) της Π.Ε. Φλώρινας, για κάλυψη εκτυπωτικών, ηχητικών ,σίτισης χορευτικών, στις εκδηλώσεις  του Συλλόγου Θρακιωτών Φιλώτα «Ο ΦΙΛΩΤΑΣ»

1046/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής (συνδιοργάνωση) της Π.Ε. Φλώρινας, για κάλυψη εκτυπωτικών, σίτισης χορευτικών και φιλοξενούμενων, στις εκδηλώσεις του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης «ΜΕΛΙΤΕΥΣ»

1047/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών

1048/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κάτανα Ηλία

1049/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φλώρινας

1050/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

1051/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των δικαιούχων και του αντίστοιχου μηνιαίου ορίου, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα χρήσης κινητής τηλεφωνίας λόγω υπηρεσιακών αναγκών

1052/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για υπερωρίες Β εξαμήνου 2016 υπαλλήλου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Π.Δ.Μ.

1053/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου Καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017 (αριθμ. 05/2016 διακήρυξη)

1054/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπάνης έργου ΠΔΕ της Π.Ε. Γρεβενών

1055/16 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου για την «Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού Περιόδου 2015-2016 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

1056/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διάθεση πίστωσης για το έργο: «Προμήθεια και μεταφορά 5.000 (πέντε χιλιάδων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2016-2017»

1057/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης έργων ΠΔΕ της Π.Ε. Γρεβενών

1058/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την χρηματοδότηση της μελέτης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Γέφυρας Βενέτικου ποταμού»

1059/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ 15/6/2016

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/14-6-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/14-6-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/14-6-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας