Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/21-6-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/21-6-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ της ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1941-1944. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ / ΑΝΑΔΕΙΞΗ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ» από ΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1060/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.672.687,20 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

1061/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 3.955,43 € ΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΤΛ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.3460/2006 ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 1062/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 4.445,71 € ΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΤΛ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. 3460/2006 ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

1063/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 3.015,63 € ΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΤΛ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΝ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. 3460/2006 ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1064/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1065/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

1066/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΛΑΒΑΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2015»

1067/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1068/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1069/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

1070/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ. ΚΑΤΑΝΑ ΗΛΙΑ

1071/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1072/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2016

1073/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια 8 εξυπηρετητών για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.

1074/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 9ης Ιουνίου 2016,μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ΣΑΕΠ 041 «Επείγουσες εργασίες Ηλεκτροφωτισμού 2016»

1075/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΥΤΟΥ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της»προϋπολογισμού 164.397,34 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και την ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης

1076/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος Στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Βράχου» Π.Ε. Καστοριάς

1077/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση τμήματος Στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Βράχου» Π.Ε. Καστοριάς

1078/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Επ.Οδικού Δικτύου Ε.Ο.11» Π.Ε.Καστοριάς

1079/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής διαγωνισμού  του έργου «Συντήρηση Επ.Οδικού Δικτύου Ε.Ο.11» Π.Ε. Καστοριάς

1080/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κατακύρωση – ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια του έργου GALET «Προμήθεια και εγκατάσταση α) συστήματος (αστικού εξοπλισμού)φόρτισης ποδηλάτων με χρήση Φ/Β β) ηλεκτρικών ποδηλάτων γ) βάσης στάθμευσης για τα συμβατικά ποδήλατα δ) συμβατικών ποδηλάτων» Π.Ε. Καστοριάς

1081/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κατακύρωση – ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια του έργου GALET «Προμήθεια ηλιακού σκάφους με σκοπό τη διεξαγωγή περιηγητικών διαδρομών στη λίμνη της Καστοριάς

1082/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού του έργου: «Καθαρισμός καναλιών περιοχής Κρεπενής (κανάλι Ιστακος – Κανάλι Α’» Π.Ε. Καστοριάς

1083/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων Π.Ε. Γρεβενών» προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1084/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών 2016» προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠ.Α

1085/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή στέγης πρώην Παιδόπολης «Αγίας Ολγας» Φλώρινας»

1086/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Φλώρινας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000,00 €

1087/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής διαγωνισμού  δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Φλώρινας»

1088/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Αμυνταίου» προϋπολογισμού δαπάνης 490.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

1089/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού  δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας

1090/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία στη Τ.Κ. Βαρυκού» Π.Ε. Φλώρινας

1091/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Αμμοχωρίου για αντιπλημμυρική προστασία »Π.Ε. Φλώρινας

1092/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού Νο. 9 που αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών καθώς και την οριστική κατακύρωση του μειοδότη του διαγωνισμού της 9/5/2016 (αρ. διακήρυξης 1/2016)προμήθειας «Αναλωσίμων για Η/Υ, φωτοαντιγραφικά και φαξ καθώς και γραφικής ύλης», για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας, έτους 2016

1093/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Κατασκευή βάσης για την διευθέτηση του ρέματος Τ.Κ. Κρανιδίων»

1094/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής ποσού 1.216.173,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς διάθεση και καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Ιουλίου 2016 του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και έδρας της Π.Δ.Μ.

1095/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο: «Παροχή υπηρεσιών μηχανικής αποκομιδής κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού των 6 (έξι)σημείων στο οδικό τμήμα Κοζάνη – Πτολ/δας»

1096/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

1097/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής υποχρεώσεων της υπό εκκαθάρισης εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

1098/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής υποχρεώσεων (από υπηρεσίες που προσέφεραν με συμφωνητικά ανάθεσης έργου και συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών) της υπό εκκαθάρισης εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

1099/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης έργων Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Γρεβενών

1100/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών της  Π.Ε. Γρεβενών

1101/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών   Π.Ε. Γρεβενών

1102/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1103/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1104/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1105/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1106/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ  ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

1107/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στις 1, 2, και 3 Ιουλίου 2016 και τις οποίες διοργανώνει ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η ΜΕΡΑ» του οικισμού Καρδιάς Πτολεμαΐδας

1108/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια ελαστικών τα οποία θα διατεθούν σε στρατιωτικό όχημα

1109/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα αγοράς γόνου γριβαδιού, για τον εμπλουτισμό της λίμνης Πολυφύτου

1110/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Γυναικείου Συλλόγου Πολυποτάμου προς τιμήν των αποδήμων στις 23 και 24 Ιουλίου 2016

1111/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Μαθηματικός Χώρος Εργασίας» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά το διάστημα 18-22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1112/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Ποντίων Κολχικής-Φλώρινας «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» «Ποντιακό και Πολιτιστικό Συναπάντεμα 2016» στις 30/07/2016 στο Δημοτικό Σχολείο Κολχικής

1113/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 2016» του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα στις 1 & 2 Ιουλίου στην παραλία της λίμνης Βεγορίτιδας στον Αγ. Παντελεήμονα

1114/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ» στις 8 Ιουλίου 2016 στην τοποθεσία Αγίου Γεωργίου Αλώνων

1115/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

57

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Πατρίδων Γεύσεις» της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, του Πολιτιστικού  Συλλόγου  η «Παράδοση», του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ», του Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων Ν. Φλώρινας, του Συλλόγου Κρητών Φλώρινας» ΟΙ Ετεοκρήτες», του Συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας «Ο Άγιος Μηνάς», και του Πολιτιστικού Μορφωτικού και Αθλητικού Συλλόγου Σκοπιάς ο «ΑΜΥΝΤΑΣ», στις 3/7/2016 στην αίθουσα «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» του πολιτιστικού κέντρου Φλώρινας

1116/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΛΕΒΑΙΩΤΙΚΑ 2016»του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού  Συλλόγου  Λεβαίας που θα πραγματοποιηθούν στις 8-10 Ιουλίου στο πάρκο της Λεβαίας

1117/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς Φλώρινας «Νέοι Ορίζοντες» για το 6ο Παμμακεδονικό Αντάμωμα στις 13, 14, 15, 16, 17/07/2016 στην Σιταριά

1118/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

60

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πνευματικού  Μορφωτικού  Συλλόγου Μελίτης, στις 19 και 20 Ιουλίου  2016 στη Μελίτη

1119/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση συνεδρίου – έκθεσης – 5η διοργάνωση της «Ψυχής στο Λαιμό» – Εικαστικές και Λογοτεχνικές εγγραφές στο Λιμναίο Τοπίο των Πρεσπών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, από 20 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 2016

1120/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ενωτικού   Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», στις 18-19  και 20 Ιουλίου προς τιμή του Προφήτη Ηλία

1121/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης ισχύος των συμβάσεων του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Εδρα

1122/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

64

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης ισχύος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1123/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

1124/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ. –Π.Ε. Φλώρινας

1125/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά φόρο από ΕΝΦΙΑ

1126/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

1127/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια τοπικών ποιοτικών προϊόντων για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.

1128/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12η/2016

1129/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΟΖΑΝΗ 24/6/2016

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/21-6-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/21-6-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/21-6-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/21-6-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/21-6-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας