Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/9-5-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/9-5-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/9-5-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/9-5-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΩΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ»

666/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

2.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.529,60€ (ΣΥΜΠ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΤΥΠΟΥ KONIKA BISHUB PRO 950, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΔΜ

667/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

3.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

668/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

4.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ)  ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025»

669/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

5.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ GREEN TRANSFER I.K.E. ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 1/2023 ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 50819/28-03-2023 (ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 185228) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026

670/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦυΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΔΑ»

671/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

7.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑTAΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

672/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

8.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑTAΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ κ. ΒΟΣΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΑΠ

673/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

9.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2017-2021 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»

674/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

10.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» ΕΩΣ 31/07/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

675/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

11.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

676/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

12.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ», ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ Δ. Τ. THALIS E.S. A.S., ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

677/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

13.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΟΡΗΣΟΥ – ΛΙΘΙΑΣ ».

678/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

14.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)  ΕΤΟΣ»

679/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

15.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ 545/2023  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (E.A.ΔΗ.ΣΥ.)  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ  ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – KTEO ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ’’

680/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

16.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) – ΕΡΓΑ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

681/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 1/2023 ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 50819/28-03-2023 (ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 185228) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026

682/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 192330) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 185228/2023 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24 ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

683/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 2023”, ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

684/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΖΕΛΩΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2023

685/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

EΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΆΡΔΑΣΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/7/2023

686/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

22.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟ ΑΠΟ ΕΝΦΙΑ ΕΤΟΥΣ 2023

687/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

23.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 632/23 ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

688/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

24.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

689/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

25.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΟ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

690/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
26.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΟ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

691/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
27.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

692/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

28.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

693/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

29.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

694/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

30.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΡΕΒΙΘΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ’

695/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

31.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΣΤΕΓΗ»

696/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
32.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

697/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

33.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.500,00€ (ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%) ΓΙΑ  ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ 11Ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΠΟ 31 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023.

698/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

34.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025 ΚΑΙ 2025-2026.

699/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 9/5/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ