Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/20-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/20-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 €

1809/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες  και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1810/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1811/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών

1812/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

1813/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για ηχητικά και φωτισμό – Ηλεκτρολογικά, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της εορτής λήξης Ακαδημίας Οίνου, του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Ιουνίου 2018 στο υπαίθριο χωρο-θεατράκι του Συλλόγου

1814/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης σε δικαστικό επιμελητή κ. Παναγιώτη Μεϊχανετσίδη (αφορά αγρόκτημα Σερβίων Ν.Κοζάνης)

1815/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης φιλοξενίας, και απευθείας ανάθεση αυτής

1816/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την εκδήλωση για τα ναρκωτικά που διοργανώνει ο Δήμος Βοΐου στις 23 Ιουνίου στη Σιάτιστα

1817/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τον αγώνα, ENDURO για τα πρωταθλήματα Βαλκανικό Πανελλήνιο και Βόρειας Ελλάδος στις 22, 23 και 24 Ιουνίου

1818/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τον 13° Ποδηλατικό Γύρο της λίμνης Πολυφύτου, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας του εθελοντή αιμοδότη στις 24 Ιουνίου

1819/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης για. τη συνόιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Φίλαθλο Σωματείο «ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ», στο τουρνουά μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στις 1 Ιουλίου 2018

1820/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 12η ΚΑΙ 13Η Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου

1821/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 12η  13Η Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου

1822/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1823/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης»

1824/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού No 4 Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας και κατακύρωση της Σύμβασης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2.α και 4.2.β. της με αρ. 10/2017 διακήρυξης) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ»

1825/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός – Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα», Π.Ε. Καστοριάς

1826/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της «Μελέτης Αναδασμού Αγροκτημάτων Αμμοχωρίου και Σιταριάς-Σ,Σ.Βευής» για την κατακύρωση ή μη του προσωρινού αναδόχου

1827/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών

1828/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού “Σωστικές εργασίες στο Πετρογέφυρο ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ στην Κρανιά Γρεβενών”

1829/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών

1830/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών

1831/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών

1832/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών

1833/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας και εργασιών τοποθέτησης ανταλλακτικών και επισκευής   για το ΜΕ 102998 φορτηγό UNIMOC του τμήματος Συγκοινωνιών,Π.Ε.Φλώρινας

1834/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας ειδικού τάπητα για την Π.Ε. Φλώρινας

1835/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας (μεταφοράς, και παράδοσης), ειδικού τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα) για την Π.Ε. Φλώρινας

1836/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας 100 πλαστικών καρεκλών & 10 πλαστικών τραπεζιών, Π.Ε. Φλώρινας

1837/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής των έκτακτων εργασιών τοπογραφικών διαγραμμάτων από ιδιώτη Αγρονόμο Τοπογράφο-Μηχανικό για την μετεγκατάσταση δέκα σταυλικών εγκαταστάσεων κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τις πρόσφατες κατολισθήσεις και ρήγματα εδάφους στις τοπικές κοινότητες Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού, και Φανού της Π.Ε. Φλώρινας

1838/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

1839/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <<Λεσπουρίδεια 2018>> του A.Μ.Σ. <<ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ>>, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 – 15 Ιουλίου 2018 (διάρκειας δύο ημερών), στην Κολχική

1840/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <22ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ 2018> του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου  Αγίου Παντελεήμονα, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 έως την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 στο χώρο του camping του Αγίου Παντελεήμονα

1841/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του μουσικού φεστιβάλ των Λιμνών 2018 (Φεστιβάλ Κούλας) ταυ Πολιτιστικού Συλλόγου Πρεσπιωτών, που θα πραγματοποιηθεί στις 12-13-14 Ιουλίου 2018 στην περιοχή της Κούλας Πρεσπών

1842/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά  τη συνδιοργάνωση με την Π.Δ.Μ. της  Μουσικοθεατρικής εκδήλωσης: «Από τη Σμύρνη στον Πειραιά» που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος «Νέα Χαραυγή», στις 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

1843/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) SCANNER για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

1844/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλίων βεβαιώσεων οφειλών τελών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

1845/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1846/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 153.225,81 € (χωρίς ΦΠΑ) και 190.00,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

1847/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο: “Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο. 11”, Π.Ε.Καστοριάς

1848/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1849/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1850/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1851/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1852/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων Συνοπτικoύ Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας   «Φύλαξη  Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας» (CPV 79713000-5)

1853/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή φωτιστικής κάλυψης (ηλεκτρολογική εγκατάσταση) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορησου «Ο Άγιος  Διονύσιος» με την Π.Ε. Καστοριάς

1854/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του Πρακτικού Νο 9/14-6-2018 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18, στα πλαίσια των Πανελλαδικών εξετάσεων της 22-6-2018, στο μάθημα Αγγλικών

1855/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1856/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς

1857/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1858/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την θανάτωση και αποτέφρωση πτωμάτων μικρών μηρυκαστικών σε εφαρμογή των προγραμμάτων Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των μικρών μηρυκαστικών (ΜΣΕ), για το έτος 2018, Π.Ε. Καστοριάς

1859/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά τις εργασίες για την τοποθέτηση τουρμπίνας, αντλίας υποπίεσης και ταχογράφου

1860/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορησού «Ο Aγιος Διονύσιος» με την Π.Ε. Καστοριάς

1861/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δισπηλιού με την Π.Ε. Καστοριάς

1862/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού Συλλόγου Οξυάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1863/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2018, Π.Ε.Γρεβενών

1864/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού (τέντα βάρους 250 γρ., διαστάσεων 6*10 μέτρα) για τη δημιουργία και οργάνωση καταυλισμού με σκοπό την φιλοξενία πληγέντων σε περίπτωση ανάγκης από φυσική καταστροφή σύμφωνα με το μνημόνιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»

1865/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

58

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού (αλυσοπρίονο) για τη δημιουργία και οργάνωση καταυλισμού με σκοπό την φιλοξενία πληγέντων σε περίπτωση ανάγκης από φυσική καταστροφή σύμφωνα με το μνημόνιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»

1866/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού τραπεζαρίας (τραπέζια πλαστικά και καρέκλες μεταλλικές σπαστές τύπου Catering) για τη δημιουργία και οργάνωση καταυλισμού με σκοπό την φιλοξενία πληγέντων σε περίπτωση ανάγκης από φυσική καταστροφή σύμφωνα με το μνημόνιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»

1867/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού (χημικές τουαλέτες, μπουκάλια χημικών άνω δοχείου και μπουκάλια χημικών νερού) για τη δημιουργία και οργάνωση καταυλισμού με σκοπό την φιλοξενία πληγέντων σε περίπτωση ανάγκης από φυσική καταστροφή σύμφωνα με το μνημόνιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»

1868/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την αποτέφρωση πτωμάτων αλεπούδων και λοιπών σαρκοφάγων σε εφαρμογή των προγραμμάτων Επιτήρησης της Λύσσας για το έτος 2018

1869/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού (banner) στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού Συλλόγου Οξυάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1870/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

63

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Συλλόγου «ΣΜΙΞΗ» Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς

1871/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφορές μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

1872/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης εκτός έδρας του Προέδρου τον Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη

1873/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για δαπάνες εστίασης στα πλαίσια διενέργειας ημερίδας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς με την αρωγή του ΓΕΩΤΕΕ και του Συλλόγου Γεωπόνων Καστοριάς

1874/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αντλίας υδραυλικού για την επισκευή του πολυμηχανήματος με αρ. κυκλ. ΜΕ 41191 του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

1875/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια συστήματος συναγερμού ασφαλείας και συστήματος πυρανίχνευσης για το κτήριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς

1876/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του Φράγματος Βράχου», Π.Ε.Καστοριάς

1877/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

70

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής του φορτωτή – μηχανήματος έργου του φορτωτή – μηχανήματος έργου με αρ. κυκλ. ΜΕ 41192 του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

1878/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης μηχανημάτων ΠΕ Γρεβενών

1879/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1048, Π.Ε.Γρεβενών

1880/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μπαταρίας για το αυτοκίνητο ΚΗΙ 1048, Π.Ε.Γρεβενών

1881/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1048, Π.Ε.Γρεβενών

1882/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών αποκατάστασης του αρδευτικού Αγάπης Γρεβενών

1883/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών (κράνη – φακοί) για την κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Γρεβενών

1884/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

77

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς

1885/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Eγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

1886/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Eγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1887/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1888/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 1680/18 (ΑΔΑ: ΨΕΩΞ7ΛΨ-ΜΨ9) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την απευθείας ανάθεση για την συντήρηση ενός κλιματιστικού μηχανήματος

1889/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης

1890/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη BF 5300V για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1891/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1892/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής

1893/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

86

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου

1894/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας

1895/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου

1896/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής  αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης

1897/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης

1898/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
91 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Κοζάνης

1899/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
92 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ Διλόφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

1900/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

93

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έκθεσης Ζωγραφικής ενηλίκων και παιδικών τμημάτων Αγιογραφίας και Δημιουργικής γραφής

1901/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
94 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο Επαρχιακό δίκτυο Καισαρειάς Αιανής»

1902/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
95 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

1903/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
96 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

1904/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
97 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης πολιτιστικές εκδηλώσεις του ΕΜΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής

1905/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
98 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Τοποθέτηση χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

1906/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
99 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 13/2018

1907/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

100

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Δήμου Ελλησπόντου)»

1908/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
101 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ η μη της απ’ ευθείας ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος εξαιτίας θεομηνίας στην Τ.Κ.Περδίκας Εορδαίας λόγω κατεπείγοντος

1909/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
102 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Λευκοπηγής»

1910/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
103 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιδίων στις 19 Ιουλίου 2018

1911/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
104 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση στην Τελική Φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Κορασίδων και την ανάθεση δαπάνης  για έκδοση αφισών και προσκλήσεων και έκδοση προγραμμάτων αγώνων για την παραπάνω διοργάνωση

1912/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

105

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη πρακτικών Ι & ΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης

1913/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
106 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης εκδήλωσης του φεστιβάλ «Γιορτές της Γης» που διοργανώνει η Πολιτιστική Εταιρεία Βλάστης στις 4 Ιουλίου 2018

1914/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
107 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ανάθεσης σύνταξης Υπεύθυνης δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) για 105 ηλεκτρικές παροχές στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την μεταβολή των συμβολαίων ηλεκτροδότησης

1915/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
108 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ή μη του από 13/06/2018 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ελαστικών και για τις υπηρεσίες επισκευής εντός και εκτός συνεργείου για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων, συνολικού ποσού 14.500,00€ (12.000,00€ για τα ελαστικά και 2.500,00€ για τις υπηρεσίες επισκευής), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1916/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 22/6/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/20-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/20-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/20-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/20-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/20-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/20-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/20-6-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας