Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/21-5-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/21-5-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/21-5-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1200/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

1201/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΣΙΟΨΗΦΙΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

1202/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ   ΝΕΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

1203/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ   ΝΕΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

1204/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ SERVER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΕΟ CLOUD ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ SERVER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΕΟ CLOUD ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1205/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ»

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ»

1206/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΥΡΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΤΥΠΟΥ «ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ» ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ, ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ, ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ, ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ»

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΥΡΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΤΥΠΟΥ «ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ» ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ, ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ, ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ, ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ»

1207/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 21/5/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ