Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/31-3-23 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/31-3-23 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/31-3-23 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Πρόσκλησης για το έργο:

«Παράκαμψη οικισμού Κήπου» Προϋπολογισμού: 215.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

493/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«Παράκαμψη οικισμού Κήπου», με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, Προϋπολογισμού: 215.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

494/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

3.

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Πρόσκλησης για το έργο:

«Επισκευή Περιφερειακής οδού Καισαρειάς» Προϋπολογισμού: 183.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

495/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«Επισκευή Περιφερειακής Οδού Καισαρειάς», με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προϋπολογισμού: 183.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

496/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της προκριματικής φάσης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων 2022/2023 της ΕΚΑΣΔΥΜ και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 7-8-9 Απριλίου 2023

497/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 31/3/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ