Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/22-4-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/22-4-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/22-4-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

550/20 εγκριθηκε ομοφωνα Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση ανάληψης και  διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την «Συντήρηση – Yποστήριξη Λογισμικού για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για ένα (1) έτος

551/20 εγκριθηκε ομοφωνα
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ & ΤΕΝΤΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟΥ

552/20 εγκριθηκε ομοφωνα
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.», Προϋπολογισμού 4.370.000,00  ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α.)

553/20 εγκριθηκε ομοφωνα

5

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης  επιτροπής για τη διενέργεια  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,  του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών, ετών 2019-2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) /Π.Δ.Μ»

554/20 εγκριθηκε ομοφωνα
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ανόρυξη γεώτρησης για άρδευση στη θέση Σλάτεινα Τ.Κ. Δροσερού Δήμου Εορδαίας»

555/20 εγκριθηκε ομοφωνα
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης του έργου:  «Παρεμβάσεις στο Γ.Ν Καστοριάς»

556/20 εγκριθηκε ομοφωνα
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις στο Γ.Ν Καστοριάς»

557/20 εγκριθηκε ομοφωνα
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης με συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΔΟΤΣΙΚΟ»

558/20 εγκριθηκε ομοφωνα
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης του έργου: «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς» 

559/20 εγκριθηκε ομοφωνα

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»

560/20 εγκριθηκε ομοφωνα
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018»

561/20 εγκριθηκε ομοφωνα
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ»

562/20 εγκριθηκε κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ στην Τ.Κ. ΜΕΛΙΤΗΣ»

563/20 εγκριθηκε κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2017»

564/20 εγκριθηκε ομοφωνα

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

565/20 εγκριθηκε ομοφωνα
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

566/20 εγκριθηκε ομοφωνα
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

567/20 εγκριθηκε ομοφωνα
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (21 τμχ. Στολές προστασίας) για τις ανάγκες των μονάδων υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας.

568/20 εγκριθηκε ομοφωνα
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την εκφόρτωση ενός προκατασκευασμένου οικίσκου πολλαπλών χρήσεων για την κάλυψη υγειονομικών αναγκών των συμπολιτών μας, στην τοποθεσία Ε.Σ.Υ. Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού Καστοριάς,  στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας.

569/20 εγκριθηκε ομοφωνα
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού – απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες μονάδων υγείας της Π.Ε. Καστοριάς

570/20 εγκριθηκε ομοφωνα

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός Επιτροπής για την διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, για τα αδιάθετα τμήματα του διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΝΠΔΔ Π.Ε Κοζάνης

571/20 εγκριθηκε ομοφωνα
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

572/20 εγκριθηκε ομοφωνα
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2020-2021 για την «Προμήθεια υλικών και εργασίες συντήρησης- επισκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας, για τα έτη 2020-2021»

573/20 εγκριθηκε ομοφωνα
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για συντήρηση λογισμικού της Π.Ε Κοζάνης

574/20 εγκριθηκε ομοφωνα
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για συντήρηση λογισμικού της Π.Δ.Μ (έδρα)

575/20 εγκριθηκε ομοφωνα

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής/Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης

576/20 εγκριθηκε ομοφωνα
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Γρεβενών

577/20 εγκριθηκε ομοφωνα
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της ισόποσης δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων ενίσχυσης απόρων οικογενειών της Π.Ε. Γρεβενών

578/20 εγκριθηκε ομοφωνα
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

579/20 εγκριθηκε ομοφωνα
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

580/20 εγκριθηκε ομοφωνα

 

ΚΟΖΑΝΗ 22/4/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ