Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/09-05-2023 Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/09-05-2023 Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/09-05-2023 Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικού   προηγούμενης   συνεδρίασης

 

116/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό  της προηγούμενης συνεδρίασης
2.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής χάνδακα και την τοποθέτηση καλωδίου μέσης τάσης από το αιολικό πάρκο «κουκούλι» μέχρι τον υποσταθμό ανύψωσης τάσης στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο (12) Σιάτιστα – Γαλατινή.

117/23 Το Π.Σ. αποφάσισε  την αναβολή του θέματος.

 

3.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Διαχείρισης

Προγράμματος LEADER 2023-2027 της ΑΝΚΟ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. για την Π.Ε. Κοζάνης.

 

 

118/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Διαχείρισης

Προγράμματος LEADER 2023-2027 της ΑΝΚΟ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. για την Π.Ε. Κοζάνης.

 

 

 

 

4.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Συμβάσεων του Έργου με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

 

119/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση Συμβάσεων του Έργου με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

 

 

 

5.      Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση απόφασης συμπαράστασης στο αίτημα των κατοίκων της Κοινότητας Καλαμιάς αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών.

 

 

120/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση απόφασης συμπαράστασης στο αίτημα των κατοίκων της Κοινότητας Καλαμιάς αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών.

 

 

 

6.     

Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση για την Υψηλή Γέφυρα Σερβίων.

 

 

121/23 Το Π.Σ.  επιβεβαιώνει ότι έγινε η σχετική ενημέρωση.

 

 

7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2023-2024 & 2024-25 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50025/26-9-2018».

 

122/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναγκαιότητα διενέργειας διαδικασίας διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2023-2024 & 2024-25 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50025/26-9-2018».

 

 

 

8.      Ημερήσιας Διάταξης

Μεταβίβαση αρμοδιότητας στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  έδρας και των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας Καστοριάς άσκησης καθηκόντων αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  όσον αφορά την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών.

 

123/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη μεταβίβαση αρμοδιότητας στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  έδρας και των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας Καστοριάς άσκησης καθηκόντων αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  όσον αφορά την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών.

 

 

9.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού για το έργο ’’RISKADAPT’.

 

124/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού για το έργο ’’RISKADAPT’.

 

 

 

10.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό –  Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 120.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

 

125/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης.

 

 

11.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου της Π. Ε. Καστοριάς: «Συντήρηση γεφυρών Γέρμα, Αμμουδάρας, Άργους Ορεστικού, Γκιόλε και Μεσοποταμίας-Αγίας Κυριακής».

 

126/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης.

 

 

12.   

Ημερήσιας Διάταξης

Tρόπος εκτέλεσης νέων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2023 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 

127/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης των νέων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2023 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 

 

 

13.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης) για το έργο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»

 

 

128/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης) για το έργο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»

 

 

 

14.    Ημερήσιας Διάταξης

11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (11η/2023).

 

129/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (11η/2023).

 

 

 

Κοζάνη 10/05/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου