Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/15-3-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/15-3-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/15-3-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΒΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009

389/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

2. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΚΟΥΣ

390/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

3. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2012-2016 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ & ΔΑΦΝΗΣ ΒΟΪΟΥ»

391/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

4.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022

392/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

5. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΛΑΜΠΡΟΥ

393/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

6. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 26.058.31€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

394/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ

7.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ 2012-2016 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΤΟΣ 2022)»

395/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

8. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ    “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)  ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-ΤΡΑΚΤΟΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΤΥΠΟΥ GRADER), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ: 550.000,00 €

396/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

9. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 173/2022  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

397/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

10. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ  Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο 22 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ    ΚΥΡΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΕΟ –  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ», ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ

398/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

11.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ BMS ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21.862,44 ΕΥΡΩ

399/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

12. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΡΟΠ. 0) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022

400/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

13. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΡΟΠ. 0) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 241 ΓΙΑ ΤΟ 2022

401/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

14.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΡΟΠ.0) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ 2022 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΑΠ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012 – 2016 (ΔΕΗ) 2022

402/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

15. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΡΟΠ. 0) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΓΙΑ ΤΟ 2022

403/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

16. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2021»

404/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

17. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) –  ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

405/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ
18. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 200 ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ»

406/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ

19.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

407/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

20. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.400,00€ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

408/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

21. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

409/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

22. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

410/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

23. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

411/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

24. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

412/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

25.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

413/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

26. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

414/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

27. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

415/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

28. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

416/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

29. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

417/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

30. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

418/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

31. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

419/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

32.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

420/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

33. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΙΟΣΕ

421/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

34. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΟΣΔΟΥ

422/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ
35. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΤΙΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ

423/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 15/3/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ