Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/20-6-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/20-6-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/20-6-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/20-6-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/20-6-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.  

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

146/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων

2.

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

 

Ορισμός εκπροσώπων στα Δ.Σ.

των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ)

147/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων στα Δ.Σ. των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ)
3. Εκτός  Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της 292/16 απόφασης ως προς τον αριθμό θέσεων Επικουρικών Γιατρών των Νοσοκομείων Κοζάνης και Γρεβενών

148/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της 292/16 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Μ.
4. Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση για την Λειτουργία Δομής φιλοξενίας Μεταναστών στο Στρατόπεδο «Πόρτη Μιλτιάδη» στη Νεάπολη.

149/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη λήψ απόφασης με την οποία δεν συμφωνεί  με την Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών στο Στρατόπεδο «Πόρτη Μιλτιάδη» στην Νεάπολη, γιατί δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την αξιοπρεπή διαβίωση τους.
5. Ημερήσιας Διάταξης

11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (11η 2018)

150/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία 11η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (11η 2018)
6. Ημερήσιας Διάταξης

12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (12η 2018)

151/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 12η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (12η 2018)
7. Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση Πίνακα  Έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το Έτος 2018

152/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα1η τροποποίηση πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το Έτος 2018

8.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου και Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τη Σύνταξη  Μελέτης: «Γεωλογική και Γεωτεχνική Μελέτη για την Ευστάθεια της Βραχομάζας του Ιστορικού Χώρου της Ιεράς Μονής Τσούκας»

153/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Σχέδιο και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τη σύνταξη  μελέτης: «Γεωλογική και Γεωτεχνική Μελέτη για την Ευστάθεια της Βραχομάζας του Ιστορικού Χώρου της Ιεράς Μονής Τσούκας»
9. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 196/17 (ΑΔΑ: ΩΡ2Β7ΛΨ-Ρ4Ω) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

154/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την

τροποποίηση της υπ΄αριθ. 196/17 (ΑΔΑ: ΩΡ2Β7ΛΨ-Ρ4Ω) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

10. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αριθμού Μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για Απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2018-2019

155/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον αριθμό των μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2018-2019

11.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μεταφοράς των Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τη Σχολική Περίοδο 2018-2019 και 2019-2020, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013

156/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Αναγκαιότητα Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μεταφοράς των Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τη Σχολική Περίοδο 2018-2019 και 2019-2020, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013
12. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη Σχολική Περίοδο 2018-2019

157/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Αναγκαιότητα Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη Σχολική Περίοδο 2018-2019
13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Διάθεσης Θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ Γρεβενών & Δεσκάτης

158/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη Διάθεση Θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ Γρεβενών & Δεσκάτης

14.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Ηλεκτρονικού) Μεταφοράς των Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για τη Σχολική Περίοδο 2018-2019, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013

159/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη Διενέργεια Διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Ηλεκτρονικού) Μεταφοράς των Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για τη Σχολική Περίοδο 2018-2019, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013
15. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την Εκτέλεση του Έργου: Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016″

160/18

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση για την εκτέλεση του έργου: Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016″
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του άρθρου 8β του Ν. 2323/1995 σχετικά με την Χορήγηση Αδειών σε Πλωτά Μέσα που κινούνται στις Φυσικές και Τεχνητές Λίμνες καθώς και στους Πλωτούς Ποταμούς για την Άσκηση Τουριστικών και Συγκοινωνιακών Πλόων

161/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8β του Ν. 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση Αδειών σε Πλωτά Μέσα που κινούνται στις φυσικές και τεχνητές λίμνες καθώς και στους πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων

17.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Μνημείου στην Τ. Κ. Αετού» (με Προϋπολογισμό    17.000,00 €)

162/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
18. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου στην Τ.Κ. Αμμοχωρίου» (με Προϋπολογισμό    30.000,00 €)

163/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
19. Ημερήσιας Διάταξης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Αντικατάσταση Αγωγού Ύδρευσης Τ.Κ. Ανταρτικού» (με Προϋπολογισμό    73.000,00 €)

164/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
20. Ημερήσιας Διάταξης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Νέου Έργου «Διαμόρφωση Χώρου, Κατασκευή Παιδικής Χαράς και Γηπέδου 5Χ5 & τέννις στο Τ.Κ. Αρμενοχωρίου (Β¨φάση)» (με Προϋπολογισμό 90.000,00 €

 

165/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

21.

Ημερήσιας Διάταξης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Διαμόρφωση Χώρων Κτιρίου Αστυνομικού Τμήματος Βεύης» (με προϋπολογισμό    20.000,00 €)

166/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
22.
Ημερήσιας Διάταξης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Τ.Κ. Βεύης» (με Προϋπολογισμό  65.000,00 €)

167/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
23. Ημερήσιας Διάταξης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Κατασκευή Αντιπλημμυρικού Τοιχείου στην Τ.Κ. Δροσοπηγής » (με Προϋπολογισμό 15.000,00 €)

168/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
24.
Ημερήσιας Διάταξης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κτιρίου Ε.Β.Ε. Φλώρινας» (με Προϋπολογισμό    70.000,00 €)

169/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
25.
Ημερήσιας Διάταξης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Κοίτης Ποταμών Περιοχής Λαιμού» (με Προϋπολογισμό    40.000,00 €)

170/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

26.

Ημερήσιας Διάταξης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Κοίτης Ποταμών Περιοχής Αρμενοχωρίου – Μεσονησίου» (με Προϋπολογισμό 60.000,00 €)

171/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
27.
Ημερήσιας Διάταξης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Κοίτης Ποταμών Περιοχής Ιτιάς- Νεοχωρακίου» (με Προϋπολογισμό 30.000,00 €)

172/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
28.
Ημερήσιας Διάταξης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Συντήρηση – Δημιουργία Χώρων στο Νοσοκομείο για την Στέγαση του ΕΚΑΒ Φλώρινας » (με Προϋπολογισμό 45.000,00 €)

173/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
29.
Ημερήσιας Διάταξης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Κατασκευή Στέγης στο Κτίριο του Τεχνητού Νεφρού Νοσοκομείου Φλώρινας» (με Προϋπολογισμό 35.000,00 €)

174/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

30.

Ημερήσιας Διάταξης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Περίφραξη Γηπέδου Τ.Κ. Πελαργού» (με Προϋπολογισμό 20.000,00 €)

175/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
31.
Ημερήσιας Διάταξης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Κατασκευή Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου» (με Προϋπολογισμό 17.800,00 €)

176/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
32.
Ημερήσιας Διάταξης

 

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Συντήρηση Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φλαμπούρου» (με Προϋπολογισμό 15.000,00 €)

177/18 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

33.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Νέου Έργου «Διαμόρφωση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στην Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Φλώρινας» (με Προϋπολογισμό 135.000,00 €)

178/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
34.
Ημερήσιας Διάταξης

 

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών για το Έργο «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Ανταρτικού»

179/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση της διαβαθμιδικής σύμβασης συνεργασίας
35.
Ημερήσιας Διάταξης

 

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου για το Έργο «Περίφραξη γηπέδου Τ.Κ. Πελαργού»

180/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση της διαβαθμιδικής σύμβασης συνεργασίας
36.
Ημερήσιας Διάταξης

 

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου για το Έργο «Κατασκευή παιδικής χαράς Τ.Κ. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου»

181/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση της διαβαθμιδικής σύμβασης συνεργασίας

 

Κοζάνη 2/7/2018

O Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κεχαγιάς Φώτιος