Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/30-5-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/30-5-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/30-5-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/30-5-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 121/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Προ Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για την Κατασκευή Διοδίων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

122/18 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αντίθεσή του στην κατασκευή

• Του µετωπικού σταθµού Σιάτιστας (Νο 4, Χ.Θ. 186+100/24+650). • Των δύο πλευρικών σταθµών διοδίων στον Α/Κ Ανατολικής Σιάτιστας (L10, ανατολικός – εξόδου µε κατεύθυνση προς Κοζάνη και δυτικός – εισόδου µε κατεύθυνση προς Γρεβενά).

• Των δύο πλευρικών σταθµών διοδίων στον Α/Κ Καλαµιάς (L11, δυτικός – εξόδου µε κατεύθυνση προς Κοζάνη και ανατολικός – εισόδου µε κατεύθυνση προς Γρεβενά).»

3.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Ψήφισμα αναφορικά με την τροποποίηση τροπολογία του άρθρου 12 του Νόμου 4387/2016 για τις συντάξεις χηρείας

123/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με την τροποποίηση τροπολογία του άρθρου 12 του Νόμου 4387/2016 για τις συντάξεις χηρείας, επισημαίνοντας τη συνταγματική αναγνώριση του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας (άρθρο 2 παρ. 1 Σ), της ισότητας (άρθρο 4Σ) καθώς και τη διεθνή αναγνώριση της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προοίμιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που πλήττονται από την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016:

1. Εκφράζει απερίφραστα την αλληλεγγύη του στο σύλλογο συζύγων θανόντων ΑΞ.Ι.Α, και συμπαρατάσσεται στις χήρες γυναίκες κάτω των 55 ετών που θίγονται ανάλγητα και άδικα από την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016.

2. Στηρίζει τον αγώνα του Συλλόγου θανόντων συζύγων ΑΞ.Ι.Α., περί άρσης του ηλικιακού κριτηρίου χορήγησης σύνταξης χηρείας μετά από σχετική τροποποίηση – τροπολογία του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016. ώστε αυτή να δίδεται ανεξαρτήτως ηλικίας, αιτίας θανάτου, φύλου και κοινωνικής ομάδας, την επαναφορά του ποσοστού της σύνταξης στο 70% που θα εδικαιούτο ο εκλιπών καθώς και τη μείωση σε τρία χρόνια των απαιτούμενων ετών εγγάμου βίου.

3. Καλεί τα συναρμόδια υπουργεία να λάβουν άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία και να αποκαταστήσουν την αδικία που έχουν υποστεί οι χήρες γυναίκες κάτω των 55 ετών. Το παρόν να αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

4. Ημερήσιας Διάταξης

9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (9η 2018)

124/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (9η 2018)

5.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρότασης Ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 των Έργων: A) «Ανακαίνιση Εξωτερικών Χρωματισμών του «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας», Β) «Αναβάθμιση Υπηρεσιών διαδικτύου, Συστημάτων Η/Υ & Ασφάλειας στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας» και Γ) «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αποθήκευσης Κινητών Συστοιχιών Ιατρικού Αρχείου στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας»

125/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 των συγκεκριμένων έργων
6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Έλεγχος Στεγανότητας Δικτύου και Δεξαμενής Πυρόσβεσης Έλεγχος Δικτύου Πυρανίχνευσης και των Συσκευών τους στο Κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 9.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

126/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Παρεμβάσεις για την Αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της Δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Λιβαδερό έως Όρια Π.Ε. Λάρισας» Προϋπολογισμού: 593.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

127/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Προσβάσεις Ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 9.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

128/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Επέκταση Υφιστάμενου Τεχνικού στο 6ο χλμ του Επαρχιακού Δρόμου Κοζάνης – Αιανής» Προϋπολογισμού: 71.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

129/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

10.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρότασης Ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Νέου Κλείτους».

130/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση ένταξης στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Νέου Κλείτους».
11. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της αριθμ.214/23-08-2017 (ΑΔΑ: 6Η9Ι7ΛΨ-4ΓΛ)  Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  περί Υποβολής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Νέας Μελέτης του Έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ».

131/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση της αριθμ.214/23-08 2017 (ΑΔΑ: 6Η9Ι7ΛΨ-4ΓΛ)  Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
12. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση  Απασχόλησης Δέκα  Αποφοίτων των ΕΠΑΛ στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

132/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απασχόληση δέκα  αποφοίτων των ΕΠΑΛ στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

13.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Επικαιροποίησης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την Υλοποίηση του Έργου «Εσωτερική Οδοποιία Καλοχωρίου».

133/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα

την επικαιροποίηση σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης

14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Λύσης του Ν.Π.Ι.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

134/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα

τη λύση του Ν.Π.Ι.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

15. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού

135/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την Εκτέλεση του Έργου “Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα – Βίτσι” 

136/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα – Βίτσι” 
17. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση (Τροπ. 1) του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από “ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018

137/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση (Τροπ. 1) του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από “ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018

18.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης (Τροπ. 2) του Προγράμματος Έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541

138/18 Tο Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα

ην Τροποποίηση (Τροπ.2) του Προγράμματος Έργων 2018 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541

19. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Κοίτης Ποταμών Περιοχής  Αγίου Γερμανού» Προϋπολογισμού 40.000,00 €.

139/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
20. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (10η 2018)

140/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα
την 10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (10η 2018)
21. Ημερήσιας Διάταξης

Αύξηση Ωραρίου Υπαλλήλου Μερικής Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

141/18  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αύξηση ωραρίου υπαλλήλου μερικής απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

22. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σκοπιμότητας για την Κάλυψη Δαπάνης Συμμετοχής των Τέκνων του Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2018

142/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έγκριση σκοπιμότητας για την Κάλυψη δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2018

Κοζάνη 5/6/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κεχαγιάς Φώτιος