Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/19-03-2024 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/19-03-2024 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

389/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ, ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ (ΑΛΒΑΝΙΑ)

390/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 10η/19-03-2024  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

391/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην έκθεση σπουδαστικών εργασιών για τον παραδοσιακό οικισμό Πενταλόφου και τη δημιουργία Σχολής της Παραδοσιακής Τέχνης της Πέτρας

392/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

α) Τροποποίηση της με α/α 202/20 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ιεράς Μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης, για την εκτέλεση του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ»

β) Επικαιροποίηση των εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

393/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Υποστήριξη της λειτουργίας, δικτύωσης και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Γρεβενών – Κοζάνης»

394/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
7.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

395/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ»

396/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2025»

397/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση  της Ορθής Επανάληψης του Πρακτικού διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης των νέων δρομολογίων  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης,  για το σχολικό έτος 2023-2024

398/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση των πρακτικών Ι & ΙΙ, ενσωματωμένα Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνικές Προσφορές) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων για Υπηρεσίες-Δομή Υγείας και Σύλλογο ΑΜΕΑ ΠΕ Κοζάνης»

399/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

400/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λογοτεχνικών βιβλίων για τους μαθητές του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Σόφιας από το 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης

401/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των διακριθέντων σχολείων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής 2024

402/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ» Προϋπολογισμός  93.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

403/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ που αφορά δαπάνη υπέρ ΔΕΔΗΕ για νέα παροχή ηλεκτροδότησης του ισόπεδου κόμβου ΕΠΑ.Σ Δ.ΥΠ.Α (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) στα Πετρανά Κοζάνης

404/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΔΜ

405/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024 ΠΟΣΟΥ 3.013,20€ ΜΕ ΦΠΑ

406/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

407/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΔΜ 

408/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΟ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

409/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

410/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

411/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

412/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ, ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ (ΑΛΒΑΝΙΑ)

413/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΑΝΠ441) Κ.Ε. 2023ΝΠ44100013  ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (Π.Κ. 2008ΕΠ04100000)(2014ΕΠ54100002)

414/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ»

415/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ»

416/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ) ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 74058/5-5-2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

417/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 114,55 Τ.µ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

418/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2023 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2026

419/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ 659,59 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ, ΜΑΘΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2023

420/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

421/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

422/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (KHΙ 4404) ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

423/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ.»

424/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

425/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

426/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ

427/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
40.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  ΑΧΡΕΩΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ

428/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

429/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 223.200,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

430/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ »

431/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
44.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΟΧΕ), ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ / ΟΧΕ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ – ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ»

432/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΡΟΠ. 2) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤO “ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025”» ΣΑΝΠ 241 ΓΙΑ ΤΟ 2024

433/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 2 ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13-03-2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΥΤΗΣ

434/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
47. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ)

435/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΣΚΟΠΙΑΣ & Τ.Κ. ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ»

436/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

437/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

438/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
51. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Π.Δ.Μ.)

439/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΙΣ 12-3-2024

440/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΙΣ 12-3-2024

441/24 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 19-3-2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ