Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (9-5-2022)

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (9-5-2022)

Πρακτικά Εκτελεστικής Επιτροπής

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (9-5-2022)

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (9-5-2022)

Τη Δευτέρα 9-5-2022 συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Έγκριση αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  3. Οργάνωση Τοπικών Αναπτυξιακών Συνεδρίων στις Περιφερειακές Ενότητες και στους Δήμους.
  4. Πρόγραμμα εθελοντισμού καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων.
  5. Αλλαγή πινάκων τιμών εκτέλεσης έργων λόγω των υπερβολικών αυξήσεων. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης και προτάσεις λύσης του προβλήματος.
  6. Πρόγραμμα Αποχιονισμού για το έτος 2023 με προδιαγραφές.
  7. Ψηφιοποίηση Υποδομών
  8. Ενημερώσεις από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν επισκέψεων  σε υπουργεία και φορείς για τις εξελίξεις επί σημαντικών θεμάτων
  9. Διάφορα Θέματα.

 

Στη 2η  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΔΜ εφόσον εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης, έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Πρόδρομο Ασλανίδη για την παρουσίαση του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», που στοχεύει στην κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες έθεσε τις βάσεις για την Οργάνωση Τοπικών Αναπτυξιακών Συνεδρίων στις Περιφερειακές Ενότητες και στους Δήμους της Περιφερειακής Αρχής και πρότεινε το Πρόγραμμα εθελοντισμού καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων.

Ακολούθησε  συζήτηση ως προς την εξεύρεση λύσεων, λόγω των υπερβολικών αυξήσεων για την αλλαγής πινάκων τιμών εκτέλεσης έργων και το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης.

Η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια εισηγήθηκε το 6ο θέμα, που αφορούσε στο Πρόγραμμα Αποχιονισμού για το έτος 2023 με προδιαγραφές και ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας Σωτήριος Βόσδου το 7ο θέμα της ψηφιοποίηση των υποδομών.

Ακολούθησε ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη για την πρόοδο διαφόρων θεμάτων κατόπιν επισκέψεων στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση και για τις εξελίξεις επί σημαντικών θεμάτων του τόπου μας.

Περίληψη αποφάσεων 2ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (9-5-2022) β