Παρουσίαση επιχειρηματικών πάρκων Μεράς Αμυνταίου και Αναρράχης Εορδαίας

Παρουσίαση επιχειρηματικών πάρκων Μεράς Αμυνταίου και Αναρράχης Εορδαίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Παρουσίαση επιχειρηματικών πάρκων Μεράς Αμυνταίου και Αναρράχης Εορδαίας

Παρουσίαση επιχειρηματικών πάρκων Μεράς Αμυνταίου και Αναρράχης Εορδαίας

Η μακροχρόνια εγκατάλειψη των ΒΙ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας από την ΕΤΒΑ (Κοζάνης, Φλώρινας) και γενικά η έλλειψη χώρων υποδοχής επενδυτών στην Περιφέρειά μας, κινητοποίησε την Περιφερειακή Αρχή και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη για την:

 • Ενεργοποίηση των υπολειτουργούντων ΒΙ.ΠΕ.
 • Εξεύρεση χώρων φιλοξενίας των επενδυτών

προκειμένου να αναπτύξει σε συνεργασία με τους λοιπούς δημόσιους φορείς, νέα Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) σε αδόμητες εκτάσεις ή Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης (ΕΠΕ) σε υφιστάμενες άτυπες συγκεντρώσεις, και προχώρησε στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στη Δυτική Μακεδονία.

Κατόπιν τούτων μετά την εξεύρεση και αξιολόγηση 14 περιοχών προκρίθηκαν 7 περιοχές και ανατέθηκε στην ΑΝΚΟ, με την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Συνεργασία για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», η μελέτη για τις παρακάτω περιοχές:

 • Αναρράχη (ΕΟΡΔΑΙΑ)
 • Μεράς (ΑΜΥΝΤΑΙΟ)
 • Δισπηλιό (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
 • Μαυραναίοι (ΓΡΕΒΕΝΑ)

 

Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις των  θεματικών  Επιχειρηματικών Πάρκων  Μεράς  του Δήμου Αμυνταίου και Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 11 Απριλίου  αντίστοιχα παρουσιάστηκε από την μελετητική ομάδα της ΑΝΚΟ η μέχρι σήμερα πρόοδος των μελετών και συγκεκριμένα ότι έχουν συνταχθεί:

Α) οι φάκελοι προέγκρισης χωροθέτησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και έχουν ήδη προωθηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Β) οι προκαταρκτικοί προϋπολογισμοί των Επιχειρηματικών Σχεδίων

Γ) οι προμελέτες των Τεχνοοικονομικών μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας

Και επίσης δρομολογήθηκαν κατ’ αρχήν οι ενέργειες για την σύσταση των Εταιρειών Ανάπτυξης & Διαχείρισης των δύο Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΑΔΕΠ).

Σύμφωνα και με το ενημερωτικό έντυπο για τα επιχειρηματικά πάρκα της Δυτικής Μακεδονίας που διένειμε η ΑΝΚΟ :

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα αποτελούν την κοιτίδα της οικονομικής άνθισης για την εκάστοτε τοπική κοινωνία, καθώς διαμορφώνουν μια σειρά θετικών επιπτώσεων που δημιουργούν πολλαπλά οφέλη για την πλειοψηφία των πολιτών.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ διατίθεται σήμερα για την ανάπτυξη νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων πάρκων, όσο και από την κανονιστική σκοπιά, με τον νέο νόμο 4982/2022 που ψηφίστηκε και εκσυγχρονίζει την ίδρυση και λειτουργία των πάρκων.

Επιχειρηματικό Πάρκο (ΕΠ) είναι ένα οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο δομών, υπηρεσιών και υποδομών που ιδρύεται και λειτουργεί για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων.

Εντάσσεται στο Σχέδιο Πόλης μετά από μελέτη ρυμοτομικού σχεδίου και μελέτη εφαρμογής και ως εκ τούτου ανεβαίνει η αξία γης καθώς τα εκτός σχεδίου οικόπεδα αποκτούν όρους δόμησης και όλα τα αναγκαία.

Ένα Επιχειρηματικό Πάρκο ενισχύει την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, αλλά και συνολικά την οικονομία καθώς μπορεί να γίνει πόλος έλξης επενδύσεων και να λειτουργήσει ως τοπικός κόμβος και κέντρο οικονομικής ανάπτυξης.

Λειτουργεί ως πλατφόρμα για την επίτευξη ευρύτερων στόχων της τοπικής κοινότητας, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση κλπ.. Προωθεί την καινοτομία και προστατεύει το περιβάλλον ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και την καινοτομία.

Οδηγεί στη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω κοινών υποδομών και συστημάτων διαχείρισης πόρων, καθώς και σε αυξημένη αποδοτικότητα υλικών, νερού και ενέργειας. Προωθεί την κοινή χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρακτικών κυκλικής οικονομίας, καθώς και την ορθή διαχείριση απορριμμάτων, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών τους.

Έργα Υποδομής: Στο Επιχειρηματικό Πάρκο αναπτύσσονται Έργα που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών, την εύρυθμη λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τέτοια έργα είναι:

 • Δίκτυα οδοποιίας
 • Δίκτυα ύδρευσης
 • Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Δίκτυα όμβριων
 • Δίκτυα τηλεπικοινωνιακά ή ευρυζωνικά δίκτυα,
 • Δίκτυο πυρόσβεσης
 • Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού
 • Δίκτυα ηλεκτροδότησης
 • Δίκτυα τηλεθέρμανσης
 • Δίκτυα φυσικού αερίου
 • Δίκτυα βιομηχανικού νερού
 • Δίκτυα έργα άρδευσης,
 • Έργα σύνδεσης δικτύων & διαμόρφωσης τοπίου
 • Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
 • Αγωγοί διάθεσης αποβλήτων και τροφοδοσίας νερού
 • Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης
 • Κτιριακές υποδομές και παρεμβάσεις για τη διασφάλιση πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία.

Οφέλη Επιχειρηματικού Πάρκου:

Με τη δημιουργία ενός Ε.Π. σε μια περιοχή διαμορφώνονται οι συνθήκες για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και οι προοπτικές για μια οικονομική πρόοδο, βιωσιμότητα με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον διευκολύνεται η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας και των νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν, η ανάπτυξη της καινοτομίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακό έλλειμμα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Τα αναπτυξιακά οφέλη που θα προκύψουν από τη δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Πάρκου για την περιοχή είναι:

 • Προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή που πολεοδομείται και εντάσσεται στο σχέδιο πόλης.
 • Δημιουργία οργανωμένων υποδομών
 • Δημιουργία οικοσυστημάτων επιχειρήσεων

Επιτυγχάνονται:

 • προστασία περιβάλλοντος
 • πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων
 • καινοτομία
 • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας, απασχόλησης και υποδομών

Λοιπά οφέλη

 • Επίτευξη οικονομιών κλίμακας μαζί με απαραίτητες υποδομές εγκατάστασης
 • Ενιαίο “HUB” επιχειρηματικότητας
 • Υποστήριξη ανάπτυξης μέσω Ταμείου Ανάκαμψης με 65 εκατ. ευρώ
 • Ενίσχυση ΜΜΕ για επενδύσεις «έξυπνης μεταποίησης» μέσω Ταμείου Ανάκαμψης με κρατική ενίσχυση 73 εκατ. Ευρώ για την υποστήριξη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τις τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης και την ρομποτική, μεταξύ άλλων.
 • Απλοποίηση πολεοδομικών διαδικασιών
 • Απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης και δωρεάς
 • Ένταξη εισφορών στις επιχειρηματικές δαπάνες
 • Πολλαπλά κίνητρα και διευκολύνσεις
 • Ο ΦΠΑ αποτελεί μέρος του κόστους του έργου και επιλέξιμη δαπάνη προς επιχορήγηση.
 • Δεν απαιτείται έγκριση ή γνωστοποίηση εγκατάστασης εντός ΕΠ ούτε άδεια λειτουργίας.
 • Πολλά φορολογικά και πολεοδομικά κίνητρα
 • Αύξηση της αξίας γης

 

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το ενημερωτικό έντυπο για τα επιχειρηματικά πάρκα (pdf).

 

epicheirimatika-parka-dytikis-makedonias-final