Παράταση της υποβολής αιτήσεων απόσπασης υπαλλήλων κλάδου ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Μετατάξεις

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΔΔΑΒ 1102180/06-07-2016 (7ΩΘΕΗ-372) Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήκωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση 30 υπαλλήλων κλάδων ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για την στελέχωση των Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων

Διαβάστε εδώ περισσότερα