Οριστική Έκθεση Ελέγχου της εταιρείας «ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SCRAPIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Οριστικές Εκθέσεις Ελέγχου Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις

Οριστική Έκθεση Ελέγχου της εταιρείας «ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SCRAPIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, έκτακτου και συνολικού, τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά τη λειτουργία της μονάδας προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (μετάλλων), αποθήκευσης και ταξινόμησης ΑΗΗΕ, συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων της εταιρείας «ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ SCRAPIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκεται στο 2ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Γαλάτειας, στην κτηματική περιοχή της Δ.Κ. Πτολεμαΐδας της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. (pdf)

oristiki_ekthesi_zisis_dimitrios

 

Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Κοζάνης