Ολοκληρώθηκε η έβδομη τεχνική συνάντηση του έργου REGIO-MOB

Ολοκληρώθηκε η έβδομη τεχνική συνάντηση του έργου REGIO-MOB

regio-mob Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου REGIO-MOB, στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος, πραγματοποιήθηκε στις 07 Νοεμβρίου 2017 τεχνική επίσκεψη μελέτης στην πόλη Μάλαγα της Ισπανίας. Στις εργασίες υπήρξε συμμετοχή από όλους τους εταίρους του έργου και από τους εμπλεκόμενους φορείς τους από τις περιφέρειες που συμμετέχουν, ενώ από τη Δυτική Μακεδονία συμμετείχε εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκε τεχνική επίσκεψη στην Μητροπολιτική Κοινοπραξία για τις Μεταφορές της περιοχής της Μάλαγα και συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν στις αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις σε περιφερειακό επίπεδο, στην αλληλεπίδραση μεταξύ εμπλεκομένων φορέων και των πόλεων που συμμετέχουν καθώς και στα τελικά αποτελέσματα της λειτουργίας της ενιαίας κοινοπραξίας για τις μεταφορές στις τοπικές πολιτικές κινητικότητας που αναπτύσσουν οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι. Ακολούθησε τεχνική επίσκεψη σε σταθμό μετεπιβίβασης δημόσιων συγκοινωνιών με συνδυασμένη χρήση διαφόρων μέσων μετακίνησης, με έμφαση στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών.

Διαπιστώθηκε ότι στη συγκεκριμένη πόλη καθώς και σε όλα τα μέσα μεταφοράς της, η μετακίνηση ατόμων με αναπηρία γίνεται κάτω από ιδανικές συνθήκες δίνοντάς τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αυτόνομα τις υποδομές μετακίνησης και διατηρώντας το επίπεδο προσβασιμότητάς τους εξαιρετικά υψηλό.

* Το έργο REGIO-MOB χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe και στόχος του είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.interregeurope.eu/regiomob/

ή επικοινωνήστε:

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, τηλ. 2461052726, email:

p.christopoulou@pdm.gov.gr

Ολοκληρώθηκε η έβδομη τεχνική συνάντηση του έργου REGIO-MOB Ολοκληρώθηκε η έβδομη τεχνική συνάντηση του έργου REGIO-MOB