Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζίτζιφος» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων» με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας (Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, στη 13:00)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων» με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας (Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, στη 13:00)

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης  σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην υπογραφή της σύμβασης του έργου:

«Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων»

με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, στη 13:00 στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» στη ΖΕΠ.