Η νέα Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας

Η νέα Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας – Προϋπολογισμός: 25 εκατ. €

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών Έργα και Δράσεις

Η νέα Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας – Προϋπολογισμός: 25 εκατ. €

Η νέα Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας – Προϋπολογισμός: 25 εκατ. €

Το έργο «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Περιοχή Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης» εντάχθηκε στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, με τελικό προϋπολογισμό € 25 εκατ. (έναντι αρχικού προϋπολογισμού € 49,5 εκατ.), χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Τα κτήρια της νέας Πανεπιστημιούπολης, συνολικού εμβαδού 20.000 τ.μ., ανεγέρθηκαν σε έκταση 948 στρεμμάτων, εντός της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Κοζάνης, που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Κοζάνης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει το κτήριο διοίκησης καθώς και τα εκπαιδευτήρια (15 νέες αίθουσες διδασκαλίας, 15 αίθουσες εργαστηρίων, 2 αμφιθέατρα διδασκαλίας, 54 γραφεία καθηγητών) που στεγάζουν τρία Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής: Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Χημικών Μηχανικών.

Η μετεγκατάσταση έχει στο μεγαλύτερο μέρος της ολοκληρωθεί.

Οι μελέτες του έργου εκπονήθηκαν από την ΑΝ.ΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. και η υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τελικός δικαιούχος του έργου υπήρξε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και κύριος του έργου, κατόπιν της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.