Διαγωνισμός

Κατασκευή φρεατίου στην υδατοδεξαμενή Λεχόβου της ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Οικονομική Επιτροπή  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή φρεατίου στην υδατοδεξαμενή της Δ.Κ. Λεχόβου», με προϋπολογισμό #8.000,00 Ευρώ#.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

– κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ», με προϋπολογισμό #6.504,07 Ευρώ# (δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ, απρόβλεπτα) :

  • Δαπάνη Εργασιών : 4.793,50 €
  • ΓΕ +ΟΕ (18%) : 862,83 €
  • Απρόβλεπτα (15%) : 847,74 €
  • Φ.Π.Α. (23%) : 1.495,93 €
  • Σύνολο : 8.000,00 €

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο), Φλώρινα, μέχρι τις 19/11/2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τύπου Β της ΕΑΑΔΗΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850-54521, Fax επικοινωνίας 23850-54524, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μουρατίδης Κωνσταντίνος, ή στο τηλέφωνο της Γραμματείας 23850-54513, αρμόδια υπάλληλος κ. Δούκα Σταυρούλα.
  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/11/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (στην έδρα της υπηρεσίας) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.).

 

Πατήστε εδώ.