Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» - 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών 1b

Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» – 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» – 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών

Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» – 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών

Την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου BorPres, στον Λαιμό Πρεσπών, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) κ. Σταύρου Καλαφάτη, που χαιρέτισε την εκδήλωση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Εταιρικό Σχήμα του έργου, από την Ελλάδα:

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως επικεφαλής εταίρος, το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) και η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. / Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας εκπροσωπεί το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (Ministry of Interior of Republic of North Macedonia).

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης, ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας Σωτήριος Βόσδου και ο Δήμαρχος του Ρέσεν από την πλευρά της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο Συντονιστής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Φλώρινας Βασίλειος Άμπας αναφέρθηκε στην προοπτική που μπορεί να έχει ο τόπος με ταυτότητα προορισμού (Branding destination), καθόσον η επωνυμία προορισμού αφορά τον εντοπισμό των ισχυρότερων και πιο ανταγωνιστικά ελκυστικών πλεονεκτημάτων του προορισμού στα μάτια των υποψήφιων επισκεπτών του, τη δημιουργία μιας ιστορίας από αυτά που κάνει τον προορισμό να ξεχωρίζει πάνω από τους ανταγωνιστές του και τη συνεχή εφαρμογή αυτής της αφήγησης σε όλες τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, δείχνοντας την εικόνα που έχει ίδιος για τον τόπο του μέσα από τις μυρωδιές του, τα ακούσματά του και τις γεύσεις του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του έργου από την Δρ Παρασκευή Χριστοπούλου, παρουσίαση του αντικειμένου του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) από την κ. Κωνσταντία Δημητρακούδη, του αντικειμένου της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. από τους κ. Αναστάσιο Σιδηρόπουλο και κ. Ιωάννη Γκίνη και του αντικειμένου του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας από τον κ. Dimitar Klimoski.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι διαδικασίες, το χρονοδιάγραμμα και τα βήματα για την υλοποίηση του έργου.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ευχάριστο κλίμα και ολοκληρώθηκε με την οριστικοποίηση των μελλοντικών συναντήσεων των εταίρων, στις οποίες θα πραγματοποιηθούν ενέργειες για την προβολή και δημοσιότητα του έργου, αλλά και συζητήσεις για την πορεία της υλοποίησης του έργου γενικότερα.

Το έργο “BorPres” «Σταθμός συνοριακής φύλαξης Περιοχής Λίμνης Πρεσπών: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για τη δημιουργία συνοριακού σημείου διέλευσης μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην περιοχή της λίμνης των Πρεσπών», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Greece – Republic of North Macedonia 2014 – 2020» και Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, έχει ως στόχο το άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην περιοχή του Λαιμού Πρεσπών για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα που μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια σε πολλαπλά περιβαλλοντικά (Πρέσπα, Οχρίδα) κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα (τουρισμός και αγροδιατροφή), προς όφελος της κοινής διασυνοριακής και της ευρύτερης περιοχής (Οχρίδα, Πρέσπα, Καστοριά, Φλώρινα), με επίκεντρο τον τουρισμό.

Το άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης, μαζί με τα απαραίτητα υποστηρικτικά και συμπληρωματικά έργα και εγκαταστάσεις, όπως ο συνοριακός σταθμός με την Αστυνομία και τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, η οικιστική ανάπτυξη του Λαιμού και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο (ΠΜΚ) Πρεσπών, είναι στην ουσία, παρεμβάσεις με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη δημιουργία σύνθετου διακρατικού αναπτυξιακού χώρου.

Η δυναμική που αναμένεται να αναπτυχθεί σε αυτή την περιοχή θα αγκαλιάσει και την Αλβανία στη βάση κοινών συμφερόντων, οικοδόμησης εμπιστοσύνης και κοινής προοπτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

Άμπας Βασίλειος, Δρ Γεωπόνος, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Φλώρινας, τηλ. 2385350540, email: v.ambas@florina.pdm.gov.gr

Χριστοπούλου Παρασκευή, Δρ Συγκοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Έξυπνης Εξειδίκευσης και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τηλ. 2461052726, email: p.christopoulou@pdm.gov.gr

 

Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» - 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών 1Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» - 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών 2Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» - 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών 3Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» - 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών 4Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» - 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών 5Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» - 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών 6Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» - 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών 7Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» - 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών 8Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» - 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών 9Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» - 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών 11Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» - 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών 10Εναρκτήρια εκδήλωση της Πράξης «BorPres» - 17 Ιουνίου 2022 Λαιμός, Πρεσπών