Διευκρινήσεις για τη διακήρυξη: «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δ. Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας»

Αντιπλημμυρικό τοιχίο

Διευκρινήσεις για τη διακήρυξη: «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δ. Φλώρινας ΠΕ Φλώρινας»

Οι θέσεις επέμβασης για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου Φλώρινας Π.Ε Φλώρινας» είναι τα ρέματα με αρχή και τέλος επέμβασης όπως αναφέρεται παρακάτω:

Τ.Κ. ΝΙΚΗΣ

X Y

ΑΠΟ 282046.58 4531447.78
ΕΩΣ 282631.84 4531885.00

X Y

ΑΠΟ 282001.21 4530242.20
ΕΩΣ 283210.35 4531690.14

Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

X Y

ΑΠΟ 281204.02 4527935.43
ΕΩΣ 281701.43 4528639.22

X Y
ΑΠΟ 283198.58 4529692.92
ΕΩΣ 283740.98 4529823.89

Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ

X Y

ΑΠΟ 284502.32 4525436.43
ΕΩΣ 285424.39 4525364.99

X Y
ΑΠΟ 285342.37 4525682.49
ΕΩΣ 285794.81 4525794.94

Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ

X Y

ΑΠΟ 286329.27 4526371.74
ΕΩΣ 286542.26 4526277.15

Η διάθεση όλων των προϊόντων καθαρισμού είτε θα γίνει με παράπλευρη απόθεση είτε σε χώρους που θα υποδειχθούν από τους προέδρους της εκάστοτε κοινότητας .

Ο Προϊστάμενος

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός

 

Πατήστε εδώ για τη διευκρίνηση.

 

Διευκρινήσεις για τη διακήρυξη: «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δ. Φλώρινας ΠΕ Φλώρινας»

Οι θέσεις επέμβασης για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου Φλώρινας Π.Ε Φλώρινας» είναι τα ρέματα με αρχή και τέλος επέμβασης όπως αναφέρεται παρακάτω:

Τ.Κ. ΝΙΚΗΣ

X Y

ΑΠΟ 282046.58 4531447.78
ΕΩΣ 282631.84 4531885.00

X Y

ΑΠΟ 282001.21 4530242.20
ΕΩΣ 283210.35 4531690.14

Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

X Y

ΑΠΟ 281204.02 4527935.43
ΕΩΣ 281701.43 4528639.22

X Y
ΑΠΟ 283198.58 4529692.92
ΕΩΣ 283740.98 4529823.89

Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ

X Y

ΑΠΟ 284502.32 4525436.43
ΕΩΣ 285424.39 4525364.99

X Y
ΑΠΟ 285342.37 4525682.49
ΕΩΣ 285794.81 4525794.94

Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ

X Y

ΑΠΟ 286329.27 4526371.74
ΕΩΣ 286542.26 4526277.15

Η διάθεση όλων των προϊόντων καθαρισμού είτε θα γίνει με παράπλευρη απόθεση είτε σε χώρους που θα υποδειχθούν από τους προέδρους της εκάστοτε κοινότητας .

Ο Προϊστάμενος

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός

Πατήστε εδώ για τη διευκρίνηση.
Πατήστε εδώ για τη διευκρίνηση διευκρίνηση.