Διευκρινήσεις για διακήρυξη: «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δ. Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας»

Διευκρινήσεις

Διευκρινήσεις για διακήρυξη: «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δ. Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας»

Διευκρινήσεις για διακήρυξη: «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δ. Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι θέσεις επέμβασης για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δ. Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας» είναι τα ρέματα με αρχή και τέλος επέμβασης όπως αναφέρεται παρακάτω:

Τ.Κ. ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

X                Y
ΑΠΟ 309435.11 4510474.74
ΕΩΣ 309519.12 4510349.73

 

Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑ

X                Y
ΑΠΟ 302018.83 4504411.14
ΕΩΣ 302191.47 4505153.96

 

Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ

X                 Y
ΑΠΟ 293382.55 4503993.10
ΕΩΣ 293188.61 4503105.82

 

Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ

X                Y
ΑΠΟ 287701.53 4494951.61
ΕΩΣ 287980.67 4495564.12

 

Η διάθεση όλων των προϊόντων καθαρισμού είτε θα γίνει με παράπλευρη απόθεση είτε σε χώρους που θα υποδειχθούν από τους προέδρους της εκάστοτε κοινότητας.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Πατήστε εδώ για τη διευκρίνηση.

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι θέσεις επέμβασης για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δ. Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας» είναι τα ρέματα με αρχή και τέλος επέμβασης όπως αναφέρεται παρακάτω:

Τ.Κ. ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

X                Y
ΑΠΟ 309435.11 4510474.74
ΕΩΣ 309519.12 4510349.73

Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑ

X                Y
ΑΠΟ 302018.83 4504411.14
ΕΩΣ 302191.47 4505153.96

Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ

X                 Y
ΑΠΟ 293382.55 4503993.10
ΕΩΣ 293188.61 4503105.82

Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ

X                Y
ΑΠΟ 287701.53 4494951.61
ΕΩΣ 287980.67 4495564.12

Η διάθεση όλων των προϊόντων καθαρισμού είτε θα γίνει με παράπλευρη απόθεση είτε σε χώρους που θα υποδειχθούν από τους προέδρους της εκάστοτε κοινότητας.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι θέσεις επέμβασης για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δ. Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας» είναι τα ρέματα με αρχή και τέλος επέμβασης όπως αναφέρεται παρακάτω:

Τ.Κ. ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

X                Y
ΑΠΟ 309435.11 4510474.74
ΕΩΣ 309519.12 4510349.73

Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑ

X                Y
ΑΠΟ 302018.83 4504411.14
ΕΩΣ 302191.47 4505153.96

Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ

X                 Y
ΑΠΟ 293382.55 4503993.10
ΕΩΣ 293188.61 4503105.82

Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ

X                Y
ΑΠΟ 287701.53 4494951.61
ΕΩΣ 287980.67 4495564.12

Η διάθεση όλων των προϊόντων καθαρισμού είτε θα γίνει με παράπλευρη απόθεση είτε σε χώρους που θα υποδειχθούν από τους προέδρους της εκάστοτε κοινότητας.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός