Οικονομική Επιτροπή Άμπας Βασίλης

Δελτίο τύπου: 37η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (13-7- 2021)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Δελτίο τύπου: 37η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (13-7- 2021)

Δελτίο τύπου: 37η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (13-7- 2021)

Στην  37η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 13-7- 2021 συζητήθηκαν :

  • Η 3η Τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Την ένταξη στο πρόγραμμα των παρακάτω υπηρεσιών που αφορούν την κατασκευή του υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ έργου «Κατασκευή επαρχιακής οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα». Προϋπολογισμού: 1.894.256,08 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

  • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» Νοσοκομείο Κοζάνης». Προϋπολογισμού: 13.078.245,09 Ευρώ (χωρίς  Φ.Π.Α. 24% )
  • Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου :«Ανάλυση και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας ». Προϋπολογισμού: 25.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24% )

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής