Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (31-5-2022)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (31-5-2022)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (31-5-2022)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 31-5-2022 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια προφορικής δημοπρασίας ενώπιον της Ο.Ε. μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) για τα έτη 2022-2024 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ομάδων που εδρεύουν στο Δήμο Σερβίων» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΑΣΑ – ΕΛΑΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 2.730.000,00 € Ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του αρδευτικού έργου Μεσιανής Δήμου Σερβίων», Προϋπολογισμού: 80.645,16 € Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση 3ης Τροποποίησης (Τροπ. 3) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 7. Έγκριση της 3ης Τροποποίησης του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 8. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Προσωρινός μειοδότης) του έργου:
  “Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο.3, Επ.Ο.42 και Επ.Ο.43” (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου:
  “Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018” (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου:
  “Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών” (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση σύστασης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση α) διενέργειας και όρων Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς», προϋπολογισθείσας δαπάνης 112.000,00€, με ΦΠΑ και β) της απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια  Αναλώσιμων υλικών  – Εξοπλισμό Συνεργείου”,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00 € με ΦΠΑ , σε εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 & της Κατευθυντήριας Οδηγίας ΕΑΑΔΗΣΥ
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 14. Ακύρωση της υπ. αριθμ. 725/22 απόφασης που αφορά την έγκριση του 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ » στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020  στη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», υπομέτρο 4.3  «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 16. Έγκριση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για σχολικό έτος 2021-2022 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Τροποποίηση της 616/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης)
 18. Έγκριση 2ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του  ανοικτού  διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών  υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 19. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσς Διοίκησης αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 20. Έγκριση του Πρακτικού Νο 5 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων του αριθ. 1/59074/15-04-2022  Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για τον «Καθαρισμό Βλάστησης Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου για διάστημα 24 μηνών»
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση: α) παραίτησης από την άσκηση ενδίκων μέσων και β) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού «83.931,08»€ για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της αριθμ. 747/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Α’ Τριμελές) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 22. Υποστήριξη του Συνεδρίου Green Mobility 2022 που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Πρασίνου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών)
 23. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Αεραθλητική Λέσχης Δήμου Βοΐου «ΑΙΘΕΡΑΣ» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του 31ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αποστάσεων Αλεξιπτώτου Πλαγιάς στην Τ.Κ. Γαλατινής στις 15-17/7/2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του ΟΑΠΝ δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Μουσικού Φεστιβάλ ΗΧΩ, το Σάββατο 16/7/2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 25. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ VMs ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Δ.Μ.» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση δαπάνης για φόρο από ΕΝΦΙΑ έτους 2022 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 620,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την προμήθεια ρολοκουρτίνων για Γραφεία αρμοδιότητας Γενικής Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 480,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 30. Έγκριση δαπανών για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Πίνδος» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 31. Έγκριση δαπανών Πολιτικής Προστασίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 32. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 34. Ανάκληση δαπάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών – Οικονομικών)
 35. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 3.999.00€  για «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ  ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», για χρονική διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών – Οικονομικών)
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)