Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με τίτλο: «Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας b

Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με τίτλο: «Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με τίτλο: «Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με τίτλο: «Σχε διασμός και εφαρμογή δράσεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με τίτλο: «Σχε διασμός και εφαρμογή δράσεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η νεοσυσταθείσα Αντιπεριφέρεια Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και ειδικότερα στο στάδιο ΠΡΟΛΗΨΗΣ, υλοποιώντας δράσεις που έχουν στόχο την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντός τους από καταστροφές, διοργάνωσε το εβδομαδιαίο Εκπαιδευτικό – Επιμορφωτικό Σεμινάριο, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Θεσσαλονίκης (Π. ΙΝ. ΕΠ.).

Τίτλος του Εκπαιδευτικού – Επιμορφωτικού Σεμιναρίου ήταν ο «Σχεδιασμός και η εφαρμογή δράσεων Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο» και απευθυνόταν σε στελέχη, υπαλλήλους και αιρετούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που τα καθήκοντά τους σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία.

Το εβδομαδιαίο αυτό Πρόγραμμα υλοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των εμπλεκομένων στην Πολιτική Προστασία, καλύπτοντας πλήρως τον στόχο του, που ήταν η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν σημαντικά στο έργο τους, όπως ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η επίβλεψη σε όλα τα στάδια διαχείρισης καταστροφών σε τοπικό επίπεδο.

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με τίτλο: «Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας