Απευθείας Μετάδοση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-10-2023)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-10-2023)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-10-2023)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 24-10-2023 είναι τα ακόλουθα:

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
  2. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Εορδαίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του 16ου Ορειβατικού Ημιμαραθώνιου Μουρίκιου Δρόμου την 25η Νοεμβρίου 2023
   (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
  3. Έγκριση 2ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΜΕΡΩΝ»
   (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
  4. Έγκριση  Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη)  του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 11.000 ΤΟΝΩΝ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (5.500 ΤΟΝΟΙ) ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ (5.500 ΤΟΝΟΙ)»
   (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
  5. Έγκριση δαπάνης που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ Κ1 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ¨»
   (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
  6. Έγκριση τροποποίησης της αρίθμ 367/23 (ΑΔΑ: Ψ8567ΛΨ-Ξ69) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

   (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

  7. Έγκριση δαπάνης που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΟΥ ΦΡΙΤΕΖΑΣ (ΜΙΚΡΗΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
  8. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 24/2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
  9. Έγκριση  για παράταση εκμίσθωσης των SILOS ,του τυροκομείου και των λοιπών εγκαταστάσεων του Βοΐου στον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Βοΐου (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
  10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Διοικητήρια ΠΕ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας για διάρκεια δύο μηνών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
  11. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ. (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
  12. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης

   (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

  13. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
  14. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
  15. Έγκριση δαπάνης ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. για την προμήθεια έξι (6) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop) και έξι (6) τσαντών μεταφοράς τους, για τις ανάγκες της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
   (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
  16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (22.575,00€), πλέον ΦΠΑ, για εργασίες καθαρισμού ενός ρέματος στην περιοχή των Δ.Δ.  Αλωνακίων, Ανθότοπου & Σκήτης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων, αποτρέποντας πλημμυρικά φαινόμενα, υλικές ζημιές και την έκθεση πολιτών και περιουσιών σε κίνδυνο
   (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
  17. Ορισμός Δικηγόρων (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Μ.)
  18. Έγκριση παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

   (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

  19. 70η έγκριση ένταξης νέου έργου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017-2021
   (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
  20. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
   (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
  21. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού Ι & ΙΙ Αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς & Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την  «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2023-2024»
   (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
  22. Έγκριση παραχώρησης χρήσης Γραφείου του Διοικητηρίου Γρεβενών σε ΝΠΙΔ με την επωνυμία ‘ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΙΜΕΙΩΤΕΣ – ΤΣΕΠΙΔΗΣ’
   (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
  23. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την αστική αποζημίωση ιδιοκτήτη αυτοκινήτου από τροχαίο ατύχημα
   (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
  24. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων αχρεωτήτως καταβληθέντων
   (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
  25. Έγκριση μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας
   (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας Π.Δ.Μ.)