Μητρώο Επιτροπών Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση ένταξης σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής «ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» για τις Υπηρεσίες έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση ένταξης σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής «ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» για τις Υπηρεσίες έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Για την βελτίωση της ψηφιακής δημόσιας διοίκησης, η Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εντάσσει στο πληροφοριακό σύστημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και παραδίδει σε παραγωγική λειτουργία, την διαδικτυακή εφαρμογή «ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ».

Η Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δια του Τμήματος της Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, που είναι υπεύθυνο καθ’ ολοκληρίαν για το έργο «ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ», ολοκλήρωσε άλλο ένα βήμα, χωρίς κόστος, για την αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος των χρηστών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Διευθύντρια

Τσώκρη Κλεοπάτρα