Εντείνονται οι έλεγχοι στις λαϊκές αγορές από μικτά κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος η καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία προς όφελος των πολιτών

Ανακοίνωση απόφασης οριστικών αποτελεσμάτων των προκηρύξεων χορήγησης 40 νέων αδειών παραγωγού πωλητή και 40 νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση απόφασης οριστικών αποτελεσμάτων των προκηρύξεων χορήγησης 40 νέων αδειών παραγωγού πωλητή και 40 νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ

Από τις 06/02/2023 έως και τις 28/02/2023, οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί οριστικά, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, απαιτείται όπως προσκομίσουν (με e-mail ή ταχυδρομικά ή δια ζώσης) και τα λοιπά υποχρεωτικά δικαιολογητικά και στοιχεία, ανά κατηγορία προϊόντος, που κάθε προκήρυξη όριζε, προκειμένου να εκδοθούν – χορηγηθούν οι νέες άδειες, ταυτόχρονα με το δικαίωμα της πλανόδιας δραστηριοποίησης.

 

Συνημμένα:

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (pdf)

Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (pdf)

Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (pdf)

Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε (pdf)

Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1-2 (pdf)

Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ (pdf)