Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Κασσάνδρας

Μετατάξεις
Ο Δήμος Κασσάνδρας προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πέντε (5) θέσεων κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, μία (1) θέση κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μία (1) θέση κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, δύο (2) θέσεων κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, πέντε (5) θέσεων κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία (1) θέση κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, με μετάταξη προσωπικού από Ο.Τ.Α. Α ́ και Β ́ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση