Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/29-12-2023 Συνεδρίαση (Δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 34η/29-12-2023 Συνεδρίαση (Δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας   Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 323/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης 2. Ημερήσιας Διάταξης 28η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (28η/2023). 324/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία […]

Όλο το άρθρο
Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 33η/19-12-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 33η/19-12-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 321/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης 2. Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024 με την σύμφωνη γνώμη του παρατηρητηρίου […]

Όλο το άρθρο
Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/19-12-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 32η/19-12-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1    Έγκριση πρακτικού   προηγούμενης   συνεδρίασης   296/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό  της προηγούμενης συνεδρίασης 2     Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Ενημέρωση για τη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης […]

Όλο το άρθρο
Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 31η/04-12-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 31η/04-12-2023 Συνεδρίαση (Δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1.      Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης   συνεδρίασης 275/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό  της προηγούμενης συνεδρίασης 2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Λήψη απόφασης επαναφοράς της αρμοδιότητας «Γνωμοδότηση για έγκριση Περιβαλλοντικών […]

Όλο το άρθρο
Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/4-12-2023 Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/4-12-2023 Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1.      Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης   συνεδρίασης 273/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό  της προηγούμενης συνεδρίασης. 2.      Ημερήσιας Διάταξης Υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων Β΄ Εξαμήνου 2022 της Οικονομικής Επιτροπής. 274/23 […]

Όλο το άρθρο
Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/8-11-2023 Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/8-11-2023 Συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1.      Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης   συνεδρίασης 259/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό  της προηγούμενης συνεδρίασης 2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην  Αστική […]

Όλο το άρθρο
Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-1-2024)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (24-1-2024)  @ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ. Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ. […]

Όλο το άρθρο