3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-1-2022)

10η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-2-2022)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

10η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-2-2022)

10η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-2-2022)

Στη 10η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ, εγκρίθηκαν 60 θέματα που αφορούν σημαντικά προγράμματα και έργα με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των Δυτικομακεδόνων.

Δόθηκε το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο για το πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την Κοζάνη, την Καστοριά, τα Γρεβενά και τη Φλώρινα συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

Προχώρησαν και σημαντικά τεχνικά έργα μέσω των εγκρίσεων της Οικονομικής Επιτροπής για

«Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών»

συνολικού Προϋπολογισμού: 718.000,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και η διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου

«Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,33MW στη θέση “Φράγμα Σισανίου” της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης»

συνολικού προϋπολογισμού: 564.516,13 χωρίς Φ.Π.Α.