Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης»

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης»

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Συντή ρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης»

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022.

Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού από τη διασταύρωση της Αναρράχης προς Βλάστη έως Σισάνι.

Περιλαμβάνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης, τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, καθώς και εργασίες καθαρισμού τάφρων και οχετών των οδών.

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 653.430,17 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τηρεί τη δέσμευση της για υλοποίηση έργων που θα βελτιώσουν τις οδικές μεταφορές, θα μεγιστοποιήσουν την ασφάλεια και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.