Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Εικόνα slider 2

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-2-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-2-2022)

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-2-2022) – Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-2-2022)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
 2. Την υπ’αριθ. 6/22 απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
 3. Την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) και ισχύει
 4. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6756/5-2-2022(ΦΕΚ Β΄430) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)
 5. Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

 1. Δαδαμόγια Αικατερινη
 2. Βόσδου Σωτήριο
 3. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 4. Ντιό Ευφροσύνη
 5. Χατζηζήση Λάμπρο
 6. Τοπαλίδη Ηλία
 7. Κωτακίδη Γεώργιο
 8. Κώττα Παναγιώτη
 9. Χριστοφορίδη Γεώργιο
 10. Τσάκωνα Αντώνιο

 

στην 1η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr)  την Πέμπτη  10/2/2022 και ώρα 10 π.μ. με θέματα:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου
 2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027.
  Εισηγητές: 1. ο κ. Γρηγόριος Τσιούμαρης, Αντιπεριφερειάρχης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και 2. ο κ. Δημήτριος Αλβανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (έδρα).
 3. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9 MW στη θέση ‘Βουνό’, Δ.Ε. Βεντζίου, Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2106548627). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: EUROPEAN SOLAR FARMS GREECE ApS.
  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Γρεβενών.
 4. Μ.Π.Ε. του έργου: «Δύο (2) Φωτοβολταϊκά Πάρκα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 39,976 MW, στις θέσεις «Ποντινή 2 & 3» της Τ.Κ. Ποντινής, Δ.Ε. Βεντζίου, του Δ. Γρεβενών, της Π.Ε. Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2105535120). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. Εισηγητής: κ. Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Γρεβενών.
 5. Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,35 MW στο Ρέμα Ασπροποτάμου στις Δημοτικές Ενότητες Περιβολίου και Αβδέλλας του Δήμου Γρεβενών στην Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) (ΠΕΤ: 2109617320).  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: KALERO LIMITED.


  Εισηγητής:
  κ. Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Γρεβενών.
 6. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) “Δεσπότης 1 & 2”  ισχύος 554 MW στη θέση ‘ΦΕΛΛΙ’ της Δ. Ε. Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών, της Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2109617924). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: M STAR ΙΚΕ.
  Εισηγητής:
  κ. Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος  & Υδροοικονομίας Π.Ε. Γρεβενών.
 7. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 27,5 MW, στη θέση «ΜΟΝΑΧΙΚΟΝ» της Δημ. Ενότητας Κρυσταλλοπηγής του Δ. Πρεσπών, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 1) (ΠΕΤ: 2111652927). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: GREEKSTREAM ENERGY A.E.
  Εισηγήτρια: κ. Αναστασία Αποστόλου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φλώρινας.
 8. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, (Φ.Σ.Π.Η.Ε.) ισχύος 55 MWp στη θέση ‘ΦΑΡΑΓΓΙ’ της Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Π.Δ.Μ.». και συνοδά έργα διασύνδεσης. (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2110635725). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΤΕΙΧΙΟ ΙΚΕ.
  Εισηγήτρια:

  κ. Αναστασία Αποστόλου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 9. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 50 MWp στη θέση ‘ΣΚΟΠΟΣ’ της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συνοδά έργα διασύνδεσης». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2109625422). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΤΕΙΧΙΟ ΙΚΕ.
  Εισηγητής: κ. Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 10. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 16,52 MW στη θέση “Σκοπός” της Τ.Κ. Σκοπού της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δ. Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2111657629). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: MAXIMUS TERRA ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
  Εισηγήτρια: κ. Μαρκέλλα Βοσκοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φλώρινας.
 11. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταΐκός Σταθμός ισχύος 19,2 MW στη θέση “ΣΙΤΑΡΙΤΟΠΟΣ” Τ.Κ. Σιταριάς, Δ.Ε. Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, ΠΕ Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2110641327). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΜΕΛΛΙΑ ΙΙ Ι.Κ.Ε.


  Εισηγητής:
  κ. Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 12. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 27,987 MW στη θέση “Κωσταράζι” της Τ.Κ. Κωσταραζίου, Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη του Δήμου Ορεστίδος, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2111674426). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ABO WIND HELLAS ΑΕ.
  Εισηγητής: κ. Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς
 13. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,987 MW στη θέση “Κωσταράζι” της Τ.Κ. Κωσταραζίου, Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη του Δήμου Ορεστίδος, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2111674525). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ABO WIND HELLAS ΑΕ.
  Εισηγήτρια: κ. Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς
 14. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 44 MW στη θέση ‘ΠΡΟΜΑΧΟΣ’, των Δ.Ε. Βιτσίου και Κορεστείων, του Δήμου Καστοριάς, της Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 1) (ΠΕΤ: 2111654022). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: GREEKSTREAM ENERGY A.E.


  Εισηγητής:
  κ. Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Καστοριάς
 15. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ε-έργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 55 MW στη θέση ‘ΤΣΟΥΜΑ ΦΟΥΡΛΟΥ’, των Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη και Κλεισούρας, των Δήμων Άργους Ορεστικού και Καστοριάς, της Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 1) (ΠΕΤ: 2111656720). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: GREEKSTREAM ENERGY A.E. Εισηγητής: κ.Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Καστοριάς
 16. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και συνοδών έργων αυτού ισχύος 100 MW στη θέση ‘Βράχος Μικρή Πέτρα’, Δ.Ε. Βλάστης, Δημ. Υψηλάντη Μουρικίου & Πτολεμαΐδας, των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ:2108606225). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: GAIACOMM ΕΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Εισηγήτρια:
   κ. Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 17. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 150 MW και μέγιστης ισχύος 150 MW, στη θέση ‘ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ’, των Δ.Ε. Βλάστης, Μουρικίου του Δήμου Εορδαίας και Δημ. Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2109616322). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: TEIXIO I.K.E. Εισηγήτρια:κ. Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 18. Μ.Π.Ε. του έργου:  «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 309,04 MW και συνοδά έργα στην θέση «Πιλαλίστρα», ΤΚ Κουμαριάς, ΔΕ Βέροιας, Δ. Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας, με συνοδά έργα στην ΔΕ Βέροιας, Δ. Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας της ΠΚΜ και στη ΔΕ Ελλησπόντου, Δ. Κοζάνης, ΠΕ Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 11ης, Α/Α 11) (ΠΕΤ: 2110631922). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΚΕ.


  Εισηγήτρια:
  κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 19. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 145 MW, στη θέση ‘ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ’, της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου και της Δ.Ε. Βλάστης του Δήμου Εορδαίας,  της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2109616629). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: TEIXIO I.K.E. Εισηγήτρια: κ. Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 20. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 175MW, στη θέση “ΜΑΓΟΥΛΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ” της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2107585826). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε. Εισηγήτρια:  κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).
 21. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, (Φ.Σ.Π.Η.Ε.) ισχύος 220 MWp στη θέση ‘Νέα Νικόπολη’ της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Π.Δ.Μ.». και συνοδά έργα διασύνδεσης (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2109627626). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας:  ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΙΚΕ.
  Εισηγήτρια: κ. Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

 

Θωμάς Μάνος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
 2. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών
 3. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών
 4. Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
 5. Μέλη της Επιτροπής
 6. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
 7. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΜ
 8. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΜ
 9. Δήμοι, Τοπικές Κοινότητες
 10. Φορείς έργων – Μελετητές
 11. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού