Υπογραφή συμβάσεων έργων

Υπογραφή συμβάσεων μελετών από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (8-7-2021)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή συμβάσεων μελετών από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (8-7-2021)

Υπογραφή συμβάσεων μελετών από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (8-7-2021)

Στην υπογραφή δύο συμβάσεων για την εκπόνηση μελετών, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης.

Πρόκειται για τη σύμβαση επικαιροποίησης της μελέτης «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφα – Δροσερού προς Βαρικό, μέχρι τα όρια του Νομού», προϋπολογισμού 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και για τη σύμβαση σύνταξης μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι στη Χ.Θ. 13+150 έως 13+370.» προϋπολογισμού 16.732,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα των οδικών υποδομών για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δυτικομακεδόνων, δίνει έμφαση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, νέων και υφιστάμενων.