Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων δύο (2) έργων εξοικονόμησης ενέργειας

Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων δύο (2) έργων εξοικονόμησης ενέργειας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων δύο (2) έργων εξοικονόμησης ενέργειας

Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων δύο (2) έργων εξοικονόμησης ενέργειας

Τις Εντάξεις Πράξεων δύο (2) έργων εξοικονόμησης ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 701.772,16€, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021.

Αναλυτικότερα, αφορά στις εντάξεις των παρακάτω Πράξεων:

  • «Εξοικονόμηση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό των Δ.Ε. Αγ. Αναργύρων και Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED».

    Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Καστοριάς και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 521.000,00€.

 

  • «Εξοικονόμηση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό του Δήμου Κοζάνης, στις περιοχές ΟΧΕ Προτεραιότητας Α». Δικαιούχος είναι ο Δήμος Κοζάνης με το έργο να αφορά σε εργασίες αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού με την τοποθέτηση φωτιστικών LED.

    Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στους οικισμούς Αμυγδαλιά, Ανατολή, Σταυρωτή, Κοντοβούνι, Σπάρτο, Καισαρειά, Ρύμνιο και Αιανή, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 180.772,16€.

Τα έργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Περιφερειακή Αρχή, προχωράει με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας με σκοπό το «Πρασίνισμα» της Περιφέρειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Τα έργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε Τ Π Α).

 

Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων δύο (2) έργων εξοικονόμησης ενέργειας