«Πράσινο φως» για τη δημοπράτηση του έργου: «Οδοφωτισμός του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση κόστους λειτουργίας»

Οδοφωτισμός του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση κόστους λειτουργίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

«Πράσινο φως» για τη δημοπράτηση του έργου: «Οδοφωτισμός του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση κόστους λειτουργίας»

Το «πράσινο φως» για τη δημοπράτηση του έργου: «Οδοφωτισμός του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση κόστους λειτουργίας»,  δόθηκε με την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.790.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και αφορά όλο το εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μήκους περί τα 569χλμ.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

  • Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας με την προμήθεια και εγκατάσταση 3.111 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονής τεχνολογίας LED, με δυνατότητα κεντρικής Τηλεδιαχείρησης σε επίπεδο πίλλαρ (pillar controller).
  • Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση Συστήματος Τηλεελέγχου- Τηλεδιαχείρισης και Συστήματος Προληπτικής Συντήρησης.

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και η εξοικονόμηση τουλάχιστον του 60% της ηλεκτρικής ενέργειας οδοφωτισμού μέσω αντικατάστασης των υφιστάμενων φωτιστικών με φωτιστικά LED.

Η Περιφερειακή Αρχή, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη, έχει θέσει ως προτεραιότητά της τη βελτίωση των οδικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του συνόλου των πολιτών, τη μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας καθώς και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

«Πράσινο φως» για τη δημοπράτηση του έργου: «Οδοφωτισμός του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρας)