Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό των Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Τα μέλη του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνεδρίασαν για 1η φορά

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Τα μέλη του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνεδρίασαν για 1η φορά

Τα μέλη του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνεδρίασαν για 1η φορά

Στις 08.06.2022 συνεδρίασε για 1η φορά́ το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αίθουσα “Μέγας Αλέξανδρος” στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην περιοχή ΖΕΠ.

Το θέμα της συνεδρίασης ήταν η συγκρότηση του Συμβουλίου σε σώμα και παράλληλα η διαδικασία της εκλογής του προεδρείου ως εξής, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας.

Στη θέση του προέδρου εκλέχθηκε ομόφωνα ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τμήματος Χημικών Μηχανικών κ. Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης, ενώ στις θέσεις του αντιπροέδρου και γραμματέα εκλέχτηκαν ομόφωνα μετά, από πρόταση του προέδρου κ. Τσανακτσίδη, οι κ. Διονύσιος Γιαννακόπουλος, μέλος ερευνητικού προσωπικού του ΕΚΕΤΑ και ο κ. Βασίλειος Τιριακίδης, επιχειρηματίας αντίστοιχα.

Η συνεδρίαση έληξε με την ανάληψη της υποχρέωσης του προεδρείου να φέρει στην επόμενη συνεδρίαση την πρόταση για τον προγραμματισμό δράσης του συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και τα 11 μέλη του Συμβουλίου, ως εξής:

Καθηγητές Πανεπιστημίου ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:

 1. Γούλα Μαρία, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 2. Λάππας Γεώργιος, Τμήμα Επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων
 3. Παπαθανασίου Φωκίων, Τμήμα Γεωπονίας
 4. Τσούνης Νικόλαος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 5. Κασαπίδου Ελένη, Τμήμα Γεωπονίας
 6. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Εθνικό κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

 1. Γραμμέλης Παναγιώτης, Διευθυντής Ερευνών
 2. Γιαννακόπουλος Διονύσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός – Ερευνητής

 

Μέλη προερχόμενα  από επαγγελματικά επιμελητήρια, επιστημονικούς συλλόγους, φορείς, Επιχειρηματική δραστηριότητα:

 1. Καραμάρκος Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός – Εξωτερικός Συνεργάτης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Επιχειρηματίας
 2. Φάλλας Ιωάννης, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός – Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας
 3. Τιριακίδης Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Επιχειρηματίας

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ