Συνάντηση του Περιφερειάρχη με τους αρμόδιους φορείς για θέματα Πολιτικής Προστασίας

Συνάντηση του Περιφερειάρχη με τους αρμόδιους φορείς για θέματα Πολιτικής Προστασίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνάντηση του Περιφερειάρχη με τους αρμόδιους φορείς για θέματα Πολιτικής Προστασίας

Ο σχεδιασμός και οι δράσεις της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2024, συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπό τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη.

Παραβρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τομέα Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Αλλαγής, ο  Ανώτερος Διοικητής Φρουράς, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, ο Περιφερειακός Διευθυντής της Πυροσβεστικής Διοίκησης Δ.Μ., οι Διευθυντές των Τεχνικών Υπηρεσιών της έδρας και των Π.Ε., ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, οι προϊστάμενοι Πολιτικής Προστασίας  των Π.Ε. καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση επί των προβλεπόμενων στον ν. 5072/12-12-2023 για την Πολιτική Προστασία και ειδικότερα για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αλλά και ενημέρωση για τη:

«Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση Σχεδίου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων στη Δυτική Μακεδονία» με απόφαση Περιφερειάρχη.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ομογενοποίηση διαδικασιών, ρόλων και συμφωνία επί της ροής εργασιών και αποφάσεων για την αντιμετώπιση καταστροφικών ή επικίνδυνων φαινομένων, με τη μορφή υλοποίησης τεχνικών έργων.

Συνάντηση του Περιφερειάρχη με τους αρμόδιους φορείς για θέματα Πολιτικής Προστασίας