Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Μενέλαου Μακρυγιάννη, με εκπροσώπους του Μπλόκου Αγροτών της Τεχνομπετόν, πρώην Πολυμύλου, για τα προβλήματα των αγροτών -β-

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Μενέλαου Μακρυγιάννη, με εκπροσώπους του Μπλόκου Αγροτών της Τεχνομπετόν, πρώην Πολυμύλου, για τα προβλήματα των αγροτών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Μενέλαου Μακρυγιάννη, με εκπροσώπους του Μπλόκου Αγροτών της Τεχνομπετόν, πρώην Πολυμύλου, για τα προβλήματα των αγροτών

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη

Διοίκησης και Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Μενέλαου Μακρυγιάννη, με

εκπροσώπους του Μπλόκου Αγροτών της Τεχνομπετόν, πρώην Πολυμύλου, για τα

προβλήματα των αγροτών.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών, ενημέρωσαν τον Αντιπεριφερειάρχη για τα προβλήματα του κλάδου τους και ο Αντιπεριφερειάρχης με τη σειρά του, τους ενημέρωσε για τα προγράμματα που τρέχουν από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τη στήριξη του αγροτικού τομέα που είναι πυλώνας της οικονομίας μας.

Μεγάλα προγράμματα και έργα από την Περιφέρεια μας, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη με σκοπό να βελτιώσουν άμεσα την καθημερινότητα των αγροτών, όπως είναι η Αγροτική Οδοποιία και ο Αγροτικός Εξηλεκτρισμός και παράλληλα, έργα που σκοπό έχουν να αυξήσουν την αγροτική παραγωγή και τις καλλιεργητικές δυνατότητες και επιλογές, μέσω της δημιουργίας των Φραγμάτων και τον εκσυγχρονισμό των ΤΟΕΒ, δίνοντας επιπλέον δυνατότητες αύξησης του αγροτικού εισοδήματος.

Συζητήθηκαν επίσης οι δυνατότητες που παρέχει ο Νέος Αναπτυξιακός νόμος και τα Σχέδια Βελτίωσης που θα τρέξουν στο προσεχές διάστημα, με τον Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαο Μακρυγιάννη να επισημαίνει, ότι πέρα από τα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, πρέπει να στραφούμε και να οργανωθούμε με βάση μεγαλύτερα σχήματα, όπως οι συνεταιρισμοί και οι εταιρίες με πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο βαθμό τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται σε αυτά τα σχήματα.

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Μενέλαου Μακρυγιάννη, με εκπροσώπους του Μπλόκου Αγροτών της Τεχνομπετόν, πρώην Πολυμύλου, για τα προβλήματα των αγροτών