Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς: Οι εγγραφές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρατείνονται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς: Οι εγγραφές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έως 30 Σεπτεμβρίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς: Οι εγγραφές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έως 30 Σεπτεμβρίου

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,  Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Οι εγγραφές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έως 30 Σεπτεμβρίου

Εάν είσαι άνω των 18 ετών και χρειάζεσαι Απολυτήριο Γυμνασίου για επαγγελματική κατοχύρωση και αναβάθμιση των σπουδών σου,

αλλά και γιατί το έχεις μεράκι και θέλεις να νιώσεις τη χαρά της γνώσης,

έλα στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς!

Σε προσκαλούμε για μία Δεύτερη Ευκαιρία στο σχολείο μας!

Θα αποκτήσεις απολυτήριο ισότιμο με του Γυμνασίου (σύμφωνα με τον Ν. 2525/97)

Πότε;

Μέσα σε δύο (2) μόνο χρόνια!

Πώς;

Δωρεάν, χωρίς το άγχος των εξετάσεων και με μαθήματα με βάση τις ανάγκες σου.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή στο ΣΔΕ Καστοριάς:

– Φωτοτυπία Ταυτότητας

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

– Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή βεβαίωση φοίτησης από το Γυμνάσιο

 

Πληροφορίες και Εγγραφές:

καθημερινές 6.00 – 8.00 μ.μ.

Τηλέφωνο Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς:

24670 21001

(Σχολικό Συγκρότημα Χλόης)

 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς: Οι εγγραφές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρατείνονται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου