Διαγωνισμός

Πρόθεση δημοπράτησης έργου: Συντήρηση φωταγώγησης εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2017

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση φωταγώγησης εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2017», προϋπολογισμού #42.710,00 €#, με το Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ», για την Α1 Τάξη και Άνω του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και για επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, αντίστοιχης δυναμικότητας και κατηγορίας.

Πατήστε εδώ για το έγγραφο.