Πρόθεση δημοπράτησης έργου: Συντήρηση – ασφαλτόστρωση τμημάτων εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου Πρεσπών

Διαγωνισμός

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση τμημάτων εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου Πρεσπών»,προϋπολογισμού #300.000,00 €#, με το Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», για την Α2 Τάξη και Άνω του Μ.Ε.ΕΠ.

Πατήστε εδώ για το αρχείο.