Προστασία πρανών – Συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015

Διαγωνισμός

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας/∆/νση Τεχνικών Έργων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: «Προστασία πρανών – Συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015», µε προϋπολογισµό #135.000,00 Ευρώ#.

Πατήστε εδώ.