Σπάρτο Κοζάνης

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Σπάρτο του Δήμου Κοζάνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό Σπάρτο για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 09:15, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ.23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Σπάρτο Αλεξιάδης Παντελής του Χαραλάμπους υπ.αριθ. αγροτεμάχιο 206/13-08-2008
2 Σπάρτο Δημητριάδης Νικόλαος του Θωμά υπ.αριθ. αγροτεμάχιο 207/13-08-2008
3 Σπάρτο Καλαϊτζίδης Αστέριος του Ιωάννη υπ.αριθ.1293 αγροτεμάχιο 3670τ.μ. 217/16-12-2003
4 Σπάρτο Καρακώστας Γεώργιος του Κων/νου υπ.αριθ.449 αγροτεμάχιο 3799,52τ.μ. 203/17-10-2006
5 Σπάρτο Πεχλιβανίδης Οδυσσέας του Γεωργίου υπ.αριθ.1159α αγροτεμάχιο 2584,06τ.μ. 196/17-10-2006
6 Σπάρτο Πεχλιβανίδης Σάββας του Πέτρου υπ.αριθ.1254 αγροτεμάχιο 7732,44τ.μ. 283/02-10-2006
7 Σπάρτο Χατζηαποστόλου Παύλος του Χρήστου υπ.αριθ.449 αγροτεμάχιο 2352,96τ.μ. 77/28-05-2009