Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Κήπος του Δήμου Κοζάνης

Αναδασμός

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΚΗΠΟΣ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 09:15, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη  στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003  που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

 

Πίνακας Αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Κήπος Γκούπας Ανδρέας του Εμμανουήλ υπ.αριθ. 118 αγροτεμάχιο 855,00τ.μ 240/12-09-2006
2 Κήπος Κάτανας Λάζαρος του Αναστασίου υπ.αριθ. 412 αγροτεμάχιο 1076,68τ.μ 9571/04-06-2004
3 Κήπος Κάτανας Παναγιώτης του Λαζάρου υπ.αριθ. 15  αγροτεμάχιο 9572/04-06-2004
4 Κήπος Κυριακοπούλου Μαρία του Χρήστου υπ.αριθ. 413  αγροτεμάχιο 967,00τ.μ. 9321/25-05-2006
5 Κήπος Κουτσώνας Χαρίσιος του Ιωάννη υπ.αριθ.  54 αγροτεμάχιο 5122,27τ.μ. 9643/04-06-2004
6 Κήπος Τσίγγας Δημήτριος του Σπυρίδων αρ.28 οικόπεδο Ο.Τ. 4 84,03τ.μ. 356/17-10-2006