Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Καισαρειά του Δήμου Κοζάνης

Αναδασμός

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 09:00, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη  στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών:

 

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Καισαρειά Γκογκομήτρος Κων/νος του Φωτίου υπ.αριθ.313 αγροτεμάχιο   89/09-09-2003
2 Καισαρειά Ντέρος Γρηγόρης του Εμμανουήλ υπ.αριθ. 6213 αγροτεμάχιο 462,50τ.μ. 69782/1666/07-08-2013
3 Καισαρειά Παπαζήσης Ελευθέριος του Αργυρίου υπ.αριθ. 124 αγροτεμάχιο 4540,00τ.μ. 28935/712/11-05-2012
4 Καισαρειά Ρουσόπουλος Ιωάννης του Ζήση υπ.αριθ. 815 αγροτεμάχιο 12410τ.μ. 2824/04-06-2004
υπ.αριθ. 816 αγροτεμάχιο 2700τ.μ.