Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Κοντοβούνι του Δήμου Κοζάνης (27-12-2017)

Αναδασμός

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό Κοντοβούνι για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 12:00, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη  στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/20 12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

 

Πίνακας Αποδεκτών:

 

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Κοντοβούνι Καραχρήστος Δημήτριος του Ευαγγέλου υπ.αριθ. 219α αγροτεμάχιο 4850,10τ.μ. 344/12-10-2006
2 Κοντοβούνι Κοντός Δημήτριος  του  Κων/νου υπ.αριθ. 226  αγροτεμάχιο 9997,32τ.μ. 145/29-12-2005
3 Κοντοβούνι Κοντός   Κων/νος του Δημητρίου υπ.αριθ.   αγροτεμάχιο 10.000 τμ 288 / 2-10-2006
4 Κοντοβούνι Κοντού Δήμητρα του Αναστασίου υπ.αριθ. 219α αγροτεμάχιο 4837,83τ.μ. 146/29-12-2005
5 Κοντοβούνι Κοντού Ιωάννα  του Αλεξάνδρου υπ.αριθ. 219α αγροτεμάχιο 2993,83τ.μ. 287/02 -10-2006
υπ.αριθ. 226  αγροτεμάχιο 3999,10τ.μ.
υπ.αριθ. 226  αγροτεμάχιο 3021,99τ.μ.
6 Κοντοβούνι Κοινούσης Νικόλαος του Αθανασίου υπ.αριθ.  αγροτεμάχιο 2223.6τμ 238/11-9-2006
7 Κοντοβούνι Μανακίτσα Παναγιώτα του Αντωνίου υπ.αριθ. 317 αγροτεμάχιο 7555,94τ.μ. 285/02-10-2006
8 Κοντοβούνι Μαστρογιαννίδης Δημήτριος του Παναγιώτη υπ.αριθ. 219α αγροτεμάχιο 3572,43τ.μ. 308/09-10-2006
9 Κοντοβούνι Πεχλιβανίδης Σάββας του Πέτρου υπ.αριθ. 315 αγροτεμάχιο 2178,96τ.μ. 284/02-10-2006
υπ.αριθ. 315 αγροτεμάχιο 3149,44τ.μ.
υπ.αριθ. 315 αγροτεμάχιο 2392,02τ.μ.