Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-9-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-9-2023)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
 2. Την υπ’αριθ. 6/22 απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
 3. Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδο- νίας για λήψη αποφάσεων

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

 1. Δαδαμόγια Αικατερίνη
 2. Βόσδου Σωτήριο
 3. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 4. Ντιό Ευφροσύνη
 5. Χατζηζήση Λάμπρο
 6. Τοπαλίδη Ηλία
 7. Κωτακίδη Γεώργιο
 8. Κώττα Παναγιώτη
 9. Χριστοφορίδη Γεώργιο
 10. Τσάκωνα Αντώνιο

στην συνεδρίαση της Επιτροπής,  την Τετάρτη 6/9/2023 και ώρα 11 π.μ., στην αίθουσα συσκέψεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Δημοκρατίας 27, 2ρος όροφος),

με θέματα:

 1. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24MWp στη θέση “ΚΕΔΡΑ” Δ.Ε. Μουρικίου & Βλάστης, Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2108602224).
  Φορέας του έργου: GREEN VELOCITY 4 I.K.E.
 2. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 30,00 MW, στη θέση “ΧΑΛΚΗ” της Δημ.Ενότητας Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2212886622).
  Φορέας του έργου: DIREEN A.E.
 3. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταΐκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 80,19 MW στη θέση “Γαύρος – Κελάλη” Τ.Κ.Πολυμύλου, Δ.Ε.Ελλησπόντου, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε.Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2212878322).
  Φορέας του έργου: Wattcrop Hellas MIKE
 4. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 44,00MW στη θέση “Λεύκαρα” Δ.Ε. Σερβίων, Δήμου Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2102483126).
  Φορέας του έργου: ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
 5. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 30MW στη θέση “ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ” της Τ.Κ. Ερμακιάς της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2212877324).
  Φορέας του έργου: DIREEN A.E.
 6. Μ.Π.Ε. του έργου: «Aιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 17,1 ΜW στη θέση “Κόκκινη Μαγούλα – Τρίκορφο” Τ.Κ. Ερμακιάς Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2211856725).
  Φορέας του έργου: ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.
 7. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 25MW, στη θέση «Γρατσάνη», Τ.Κ,. Αρδάσσης & Βλάστης, Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2301895625).
  Φορέας του έργου: DIREEN A.E.
 8. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 50MW, στη θέση «Λιβάδι», στο Δήμο Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2302899626).
  Φορέας του έργου: DIRΕEN A.E.
 9. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 17.1MW στη θέση “ΒΡΑΧΟΣ Ι” των Δ.Ε. Ελλησπόντου & Κοζάνης Δήμου Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ΠΔΜ». (ΠΕΤ: 2211856824).
  Φορέας του έργου: ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕ
 10. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,6MW, στη θέση “ΑΓΚΑΘΙ” της Δ.Ε.Ελλησπόντου Δήμου Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ΠΔΜ». (ΠΕΤ: 2205766120).
  Φορέας του έργου: I.N.C. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
 11. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 77,24 MW, στη θέση “Μαστός Προσήλιον” της Τ.Κ.Ερμακιάς, της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της ΠΔΜ». (ΠΕΤ: 2303916726).
  Φορέας του έργου: Wattcrop Hellas MIKE
 12. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 172,62 MW, στη θέση “Τσιμέντο” της Δ.Κ.Γαλάτειας, Φούφα και Βαρικού, της Δ.Ε. Πτολεμαΐδας,Βαρικού, Μουρικίου του Δήμου Εορδαίας και Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Φλώρινας της ΠΔΜ». (ΠΕΤ:2302905027).
  Φορέας του έργου: Wattcrop Hellas MIKE
 13. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 17,1MW στη θέση “ΛΕΥΚΕΣ – ΚΕΡΑΣΙΑ” των Δημοτικών Ενοτήτων Βέροιας & Ελλησπόντου των Δήμων Βέροιας & Κοζάνης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας & Κοζάνης, των Περιφερειών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2211856923).
  Φορέας του έργου: ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.
 14. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 30 MW στη θέση ‘ΤΡΟΧΑΛΟ’ της Τ.Κ. Οινόης της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2303915827).
  Φορέας του έργου: DIREEN A.E.
 15. Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 206,2MW με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης, στη θέση “1Α ΧΕΡΣΟΛΕΙΒΑΔΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΒΕΡΩΝ” του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2303920611).
  Φορέας του έργου: RENEWABLE ENERGY STORAGE KOZANI Μ.Α.Ε.
 16. Μ.Π.Ε. του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) Ισχύος 200 ΜW και Χωρητικότητας 800 ΜWh με την χρήση συσσωρευτών στο αγρ.325Α Ανατολικού της Τ.Κ.Ανατολικού, της Δ.Ε.Βερμίου, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2303930123).
  Φορέας του έργου: Wattcrop Hellas MIKE
 17. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 48MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 48ΜW στη θέση «Χατζηδένα», εντός των Δ.Ε. Βερμίου, Αγίας Παρασκευής και Νάουσας, των Δ. Εορδαίας & Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, των Π.Ε. Κοζάνης & Ημαθίας των Περ. Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2202726523).
  Φορέας του έργου: RENEX Αιολική Βερμίου 1 Μ.Ι.Κ.Ε.
 18. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18MW, στη θέση ‘ΣΟΥΒΛΙΑ – ΜΑΓΟΥΛΑ’ της Δημοτικής Ενότητας Βλάστης, του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2302900325).
  Φορέας του έργου: REN VALOREM HELLAS ΕΠΕ
 19. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 30MW στη θέση ‘ΠΥΡΓΟΙ’ Δ.Ε. Βερμίου, Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2305952323).
  Φορέας του έργου: DAMCO ENERGY SA
 20. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 28,8MW και τα συνοδά έργα, στη θέση “Σταυροδρόμι” των Δ.Ε.Βλάστης και Μουρικίου, Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης, ΠΔΜ». (ΠΕΤ: 2306960127).
  Φορέας του έργου: GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε.
 21. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 113,632 MW και συνοδά έργα, στις θέσεις ‘ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ 2’, ‘ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΡΕΜΑ 1’, ‘ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΡΕΜΑ 2’, ‘ΚΟΚΚΑ’, ‘ΣΩΚΡΑΤΗ’ και ‘ΚΑΣΤΑΝΙΑ’ των Δημοτικών Ενοτήτων Σερβίων και Σαρανταπόρου, των Δήμων Σερβίων και Ελασσόνας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Λάρισας στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας». (ΠΕΤ: 2301894826).
  Φορέας του έργου: SAISON SOLAIRE ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 22. Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 5MW σε εξαντλημένες εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις στη θέση «ΒΕΥΗ 1», Δήμου Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:22010842718).
  Φορέας του έργου: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.
  Εισηγητής: κ.Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 23. Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2MW σε εξαντλημένες εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις στη θέση «AΧΛΑΔΑ 3», Δήμου Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΤ:2210842817).
  Φορέας του έργου: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.
  Εισηγήτρια: κ.Μαρκέλλα Βοσκοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 24. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 22MW, στη θέση ‘ΖΑΚΑ’ των Δημοτικών Ενοτήτων Αμυνταίου, Βεγορίτιδας και Μελίτης, των Δήμων Αμυνταίου, Έδεσσας και Φλώρινας, αντίστοιχα, των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Πέλλας, Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2304938620).
  Φορέας του έργου: GREEKSTREAM ENERGY A.E.
  Εισηγητής: κ.Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 25. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)ισχύος 16,8 MW στη θέση “ΠΥΡΓΟΣ – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ” Δ.Ε.Κλεισούρας, Δήμου Καστοριάς, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2302915026).
  Φορέας του έργου: ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Μ.Α.Ε.
  Εισηγητής: κ.Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Καστοριάς.
 26. Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα παραγωγής προϊόντων ασβέστου, που βρίσκεται στο 2ο χλμ της Ε.Ο. Αμυνταίου – Αγίου Παντελεήμονα, στο Δήμο Αμυνταίου Φλώρινας». (ΠΕΤ:2211867425).
  Φορέας του έργου: INVENTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥ-ΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  Εισηγήτρια: κ.Μαρκέλλα Βοσκοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 27. Μ.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας Κέλλης – Αγίου Αθανασίου Π.Ε. Φλώρινας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2303930529).
  Φορέας του έργου: Δήμος Αμυνταίου
  Εισηγήτρια: κ.Αναστασία Αποστόλου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 28. Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή κτηνοτροφικής μονάδας (χοιροτροφείο) δυναμικότητας 350 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης στη θέση ‘Βρωμονέρι’, στο υπ.αριθ. 764 αγροτεμάχιο του Αναδασμού Σερβίων, στην εκτός σχεδίου κτηματική περιοχή της Δ.Κ. Σερβίων του Δήμου Σερβίων της Περιφερειακής Ενότητα Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2306960523).
  Φορέας του έργου: ΦΑΡΜΑ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Ο.Ε.
  Εισηγήτρια: κ.Καλλιόπη Αδαμίδου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη του τμήματος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (έδρα).
 29. Μ.Π.Ε. του έργου: «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Εράτυρας – Πελεκάνου Νομού Κοζάνης». (ΠΕΤ: 2304931427).
  Φορέας του έργου: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  Εισηγήτρια: κ.Καλλιόπη Αδαμίδου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη του τμήματος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (έδρα).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

 

 

Θωμάς Μάνος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
 2. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών
 3. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών
 4. Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
 5. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΜ
 6. Δήμοι, Τοπικές Κοινότητες
 7. Φορείς έργων – Μελετητές
 8. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-9-2023)Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-9-2023)Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-9-2023)