Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/9-5-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/9-5-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/9-5-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/9-5-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση και Λήψη Απόφασης επί του Νομοσχεδίου Κλεισθένης I  κατόπιν Αιτήσεως της ΕΝ.ΠΕ.

 

94/18 Το Π.Σ. στην κατά πλειοψηφία απόφασή του αναφέρει τα παρακάτω:

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση δεν ασχολείται και δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά

προβλήματα της Αυτοδιοίκησης (έλλειψη πόρων, μέσων και προσωπικού).

_ Δεν αποκεντρώνει νέες αρμοδιότητες με αντίστοιχους πόρους.

_ Δεν απλοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που κρατούν δέσμια την Αυτοδιοίκηση αλλά ενισχύει την επιτροπεία του κράτους στους ΟΤΑ.

_ Δεν κάνει καμία αναφορά στο μικρό, ευέλικτο, επιτελικό κράτος.

Έτσι, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση για οποιαδήποτε ουσιαστική μεταρρύθμιση, αν δεν αποδοθούν οι θεσμοθετημένοι και παρακρατημένοι πόροι ή τουλάχιστον αν δεν υπάρξουν

αξιόπιστες εγγυήσεις για την απόδοσή τους.

Για αυτό καλούμε την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις

ανησυχίες, τις αγωνίες, τις διαμαρτυρίες και κυρίως τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης, ώστε να καταλήξουμε σ’ ένα σχέδιο νόμου που θα εξασφαλίσει την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση, αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Αυτοδιοίκησης.

Ο νέος νόμος θα πρέπει να διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα και τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης

 

Κοζάνη 11/5/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος

 

 

 

 

 


Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/9-5-20 18 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/9-5-20 18 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/9-5-20 18 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/9-5-20 18 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/9-5-20 18 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/9-5-20 18 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας: